Mens jeg har virtuelt besøk av 12 kolleger i digitalt møte på soverommet, chatter 11-åringen med læreren i stua, og 14-åringen har gruppearbeid på kjøkkenet med klassekamerater som er direkte påkoplet øret