Gå til sidens hovedinnhold

Menneskeskapt forurensning av naturen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppland Arbeiderblad (OA) har i sin lørdagsutgave (29/6) et stort oppslag om kunstgressbanenes forurensning av naturen, og viser i den sammenheng til TV-2 s melding om hvordan gamle kunstgressmatter blir deponert. Det samme spørsmålet er det all grunn til å spørre Lillehammer kommune og partiene som stiller til valg 9. september.

Forurensning av drikkevannet vårt er en stadig aktuell problemstilling. Spørsmålet som i økende grad stilles, er om vi skal tolerere mikroplast og nanoplast i drikkevannet. I denne sammenheng er fokus rettet mot forurensningen som kunstgressbanene fører med seg. En av de mest kjente kildene til mikroplast er granulatkuler fra kunstgressbanene. Kulene som er laget av gamle bildekk og havner bl.a. i avløpsvann, blir en del av drikkevann-forurensningen. Slitasje av selve kunstgresset utgjør også en risiko for plastforurensning.

På årsmøte i Lillehammer Arbeiderparti i feb. 2018 fremmet Tor-Even Heltorp forslag om at partistyret og kommunestyregruppa skulle ta et initiativ til at det snarest mulig ble utarbeidet en kommunal tiltaks- og handlingsplan for hvordan kommunen skulle bidra til å hindre utslipp og spredning av plast i naturen. Videre ble det påpekt at norske kunstgressbaner som dekkes av gummigranulat fra brukte bildekk er en betydelig mikroplastkilde, og at Lillehammer Arbeiderparti derfor burde gå inn for at det ble iverksatt tilstrekkelig med tiltak for å hindre plastforurensning fra eksisterende anlegg, og at etablering av eventuelle nye kunstgressanlegg ble forsøkt stoppet inntil Miljøvennlige løsninger forelå.

Forslaget ble nedstemt begrunnet med at det var inngåtte avtaler med SV og Venstre om kunstgressbanene i kommunen. I ettertid er det klarlagt at det ikke forelå noen konkretisering i avtalen mellom de nevnte partier om etablering av nye kunstgressbaner. Derimot står det uttrykkelig at: «Klima- og miljøhensyn skal være gjennomgående i alle valg og prioriteringer.»

Avløp fra Lillehammers befolkning går til havet via Mjøsa som på flere steder utgjør drikkevannsforsyningen til flere andre kommuner. Det er derfor all grunn til å demme opp for all plastforurensning.

Oppland Arbeiderblad opplyser at Gjøvik kommune har fulgt gode prosesser og tatt ansvar mht. deponeringen av den gamle kunstgressmatta til Gjøvik-Lyn.

Spørsmålene som ble stilt innledningsvis, tar jeg derfor opp på nytt:

Hva er situasjonen i Lillehammer kommune? Og hva vil partiene som går til valg 9. september, love overfor sine velgere?

Kommentarer til denne saken