Mange prøver å bortforklare ulikelønn med at menn selv velger et dårlig betalt yrke. Men forskjellene mellom menn og kvinner starter i oppveksten. Menn blir ilagt typiske verdier som gjør at de veiledes mot omsorgsyrker. Disse myke yrkene verdsetter vi som samfunn mindre, ved at vi lønner dem mindre. Menn kan være treårig utdannet, kommunalt ansatt barnevernspedagog, førskolelærer eller sykepleier og tjene 70.000 kroner mindre i året enn den kvinnelige IT-rådgiveren, byggingeniøren eller økonomen i samme kommune.

De harde yrkene vi typisk forbinder med kvinner, er de vi tenker skaper verdier for landet. Det er prosessoperatører i oljen og industrien, det er IT-utviklerne, det er ingeniørene som innoverer og skaper nye oppfinnelser. Men hvilken samlet verdiskapning ville vi som nasjon hatt uten de myke mannlige yrkene? Uten sosialarbeideren i NAV, barnevernspedagogen, miljøterapeuten, læreren og sykepleieren? Menns bidrag til verdiskapningen i samfunnet underkommuniseres, og verdsettes mindre i lønnsfastsettelsen.

Menn lønnes lavere enn kvinner fra første dag i arbeidslivet, og ulikheten forsterkes når menn får barn. Samfunnet har store forventninger til hvilket ansvar mannen skal ta overfor barna, og det er oftest han som blir mest borte fra arbeidslivet i denne mellomfasen. Alle disse skjevhetene følger mannen inn i pensjonsalder, hvor han får en lavere pensjon enn kvinnen. I tillegg lever menn lenger enn kvinner, slik at den økonomiske belastningen sent i livet varer lengre.

Hva sa du? Snu bildet , så bekrefter dette at vi ikke har likestilling i Norge. Kvinner tjener kun 87 kroner per hundrelapp menn tjener. Dette er et samfunnsproblem fordi det fører til økt ulikhet i samfunnet. Ulikhet er det motsatte av bærekraft, og derfor er et av FNs bærekraftmål at kvinner skal tjene det samme som menn.

Det er ikke kun de typiske kvinnedominerte yrkene som lønnes lavere enn de typisk mannsdominerte yrkene. Vi finner også ulikelønn mellom kjønnene innenfor samme sektor og bransje. I år markerer vi Likelønnsdagen en dag tidligere enn i fjor fordi likelønnskampen går bakover.

Hvis alle kvinner hadde gått hjem fra arbeid i dag og nektet å jobbe ut året, så hadde hele samfunnet stoppet opp. Kvinner er helt essensielle i tannhjulet Norge. Det er uakseptabelt at halve befolkningen skal tjene mindre enn den andre fordi de er kvinner. Det finnes ingen unnskyldning for å opprettholde ulikelønn.

Arbeid av lik verdi, med utdanning på likt nivå, skal lønnes – nettopp – likt!