– Det er ingenting i ulykkesstatistikken som tilsier at kvinner er dårligere sjåfører enn menn, tvert imot. Vår klare oppfordring til kvinner på årets kvinnedag er å ta rattet selv og stole på egne ferdigheter, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

TNS Kantar har på vegne av NAF gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse om hvor gode sjåfører bilistene selv mener de er. Blant både kvinner og menn er det flest som svarer at de er en «god sjåfør». På svaralternativet «svært god sjåfør» er det imidlertid store forskjeller mellom kjønnene. 25 prosent av menn mener de er en svært god sjåfør. Blant kvinner har bare 12 prosent den samme troen på egne evner.

Ubegrunnet

– Kjønnsrollemønstrene sitter ganske dypt i oss når vi setter oss i bilen. Det er mer vanlig å se far bak rattet enn mor. Det er nok mange grunner til at det blir sånn. Kanskje spiller hvordan vi vurderer våre egne ferdigheter også inn, sier Ryste.

Det finnes imidlertid ifølge NAF ingen forskning eller statistikk som bygger opp under denne ulike opplevelsen blant menn og kvinner av egne ferdigheter, tvert imot.

– All statistikk tyder på at kvinner er vel så dyktige og trygge sjåfører som menn, kanskje enda tryggere. Vi vet at overdreven tro på egne ferdigheter kan føre til at man tar mer risiko i trafikken. Så det at kvinner ikke føler seg like suverene bak rattet som en del menn gjør er faktisk en fordel sett med trafikksikkerhetsbriller, sier Ryste.

Hun bruker årets kvinnedag til å oppfordre alle kvinner til å sette seg oftere bak rattet.

– Jo mer du kjører, jo tryggere blir du på veien. Særlig det å kjøre på variert føre til alle årstider, kjøre lengre strekninger og å kjøre i mørke krever at du gjør det jevnlig for å kjenne på mestring og trygghet, sier Ryste.