På veien opp til Lesjaverk for noen dager siden så jeg bensinpriser over 18 kr og dieselpriser over 17 kr. Dette er meningsløs galskap fra våre egne norske myndigheter som jeg vil kjempe mot hvis jeg kommer på Stortinget.

Årsaken er at råoljeprisen har gått opp og er nå langt over 70 dollar pr. fat og da er det naturlig at drivstoffpriser går opp. Norge er imidlertid i en helt annen økonomisk situasjon enn andre land når det gjelder endringer i råoljeprisen. Fordi vi er en stor oljeprodusent tjener den norske stat mye mer når råoljeprisen går opp. Vi kunne brukt de ekstraordinære nye oljemilliardinntekter til å redusere de statlige avgifter på bensin- og diesel slik at norske forbrukere og transportbedrifter kunne hatt faste stabile og forutsigbare priser.

Med et system jeg foreslo i Stortinget for mange år siden med variable avgifter på diesel- og bensin kunne vi hatt slike priser innenfor en fast ramme. Slik jeg ser det burde diesel koste mellom 11 og 12 kr og bensin mellom 12 og 13 kr.

Hvis prisen gikk over rammen på grunn av økt råoljepris reduserte vi avgiftene og hvis råoljeprisen sank økte vi avgiftene. Med moderne digital teknologi kan det gjøres med kun noen dagers varsel til bensinselskapene.

Noen spør om hva det ville koste og svaret er enkelt: Hvis råoljeprisen øker behøver vi kun å bruke 10–20 % av merinntektene til staten for å finansiere inntektstapet ved reduserte avgifter til norske forbrukere og transportbedrifter.

Dette er så selvsagt og fornuftig for alle politikere som setter det norske folks interesser først. Det gjør ikke de øvrige partier. Derfor er mitt slagord: Norge først! Jeg vil fremme et forslag om variable avgifter og fast drivstoffprisrammer på Stortinget etter valget.