Det politiske flertallet i Vestre Toten har med knappest mulig margin presset gjennom en utbygging av nytt storkjøkken og vaskeri på Gjestrum industrifelt. Vi i Vestre Toten Senterparti har vært sterkt uenig i dette. Vi mener at en slik investering i 100 millioner-klassen binder oss til en svært kostbar og lite framtidsrettet løsning for disse tjenestene i kommunen.

Utbygging av vaskeri framstår som helt unødvendig da disse tjenestene lett kan kjøpes hos andre tilbydere i distriktet, og egen drift i nytt vaskeri gir økte driftskostnader hvert år. Dette gjør at det trolig vil være mest lønnsomt for kommunen å ikke sette et slikt nybygd vaskeri i drift etter at det er bygget.

Storkjøkkenutbyggingen skjer i en fase der vi i Vestre Toten samtidig skal finne fram til gode løsninger for våre omsorgstjenester med omfattende utbygging av dagens institusjoner. Vi mener at nærkjøkken på institusjonene vil være en god og trivselsskapende modell for kommunen.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser en sterk økning i underernæring blant beboere på sykehjem. Nærmere halvparten av alle beboere lider av dette. Årsaken er for en stor del at mange eldre mister normal følelse av sult og tørst, og at de sykner hen hvis det ikke settes inn stimulerende tiltak.

Det bør være lett å forstå at fjernproduserte måltider ikke har like stor apetittvekkende effekt som lokalt tilberedt og individuelt tilpasset mat, med matlukt i lokalene, gjerne servert i trivelige kantiner med god oppfølging av både ansatte og frivillige. Mange kommuner oppnår gode resultater med slike løsninger, og etter vårt skjønn er dette et av de aller viktigste bidrag til en verdig alderdom.

Denne muligheten tar kommunestyrets flertall fra oss ved å presse gjennom sitt vedtak uten vilje til å drøfte mulige alternativer. Dette er både arrogant og respektløst i forhold til kommende generasjoner pleietrengende, og det vil bli ei tung bør spesielt for Arbeiderpartiet i valgkampen.