Gå til sidens hovedinnhold

Mener fersk dom svekker motstanden mot vaksinepass

Alle kan pålegges obligatorisk vaksinering, fastslår menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i en sylfersk dom. – En rettslig viktig dom også i forhold til striden om vaksinepass, mener advokat Vidar Strømme.

For abonnenter

( Tidens Krav: )

Det pågår en rivende debatt om en innføring av vaksinepass vil være en diskriminering av dem som ikke vil eller kan la seg vaksinere og derfor ikke vil få vaksinepass med de rettighetene dette gir.

Tilhengerne av vaksinepass mener det er en forskjellsbehandling motstanderne har bedt om selv.

Nå får sistnevnte langt på vei støtte fra EMD i Strasbourg.

Les også

Nå kommer vaksinepassene

Meslinger

Saken EMD nå har avgjort, ble klaget inn lenge før noen hadde hørt om korona. Saken dreide seg om at Tsjekkia påbyr foreldre å vaksinere sine barn mot meslinger, noe flere tsjekkiske vaksinemotstandere har klaget på. Allerede i desember 2019 ble det besluttet at saken skulle heises til storkammer. Spørsmålet er om et vaksinepålegg krenker privatlivets fred etter EMK artikkel 8, skriver Rett24.no.

Les også

Hans Ole (51) dro på guttetur til Alpene, kjempet for livet på Gjøvik sykehus

Siden 2019 har flere stater intervenert i saken. Den franske staten anførte at frivillig vaksinering vil åpne for at enkeltpersoner utnytter flokkimmunitetens fordeler, mens de selv unndrar seg risikoen ved vaksinering. Også Tyskland støtter pålegg om vaksinering.

Felles for reglene er at man ikke har adgang til fysisk tvangsvaksinering. Derimot sanksjonerer statene på forskjellige vis de som ikke kan dokumentere vaksinasjon.

Helt i orden

Med 16 mot Polens ene stemme konkluderer EMD med at dette er helt i orden innenfor rammene av EMK artikkel 8. Domstolen skriver at statene selv vil ha stor frihet til å bestemme hvordan interessene skal vektlegges i et spørsmål som dette.

Retten erkjenner at utelukkelse fra for eksempel barnehager innebærer tap av en viktig mulighet for barna til å utvikle egen personlighet, men at dette er en direkte konsekvens av valg deres foreldre har gjort.

Les også

Slik er Erna Solbergs plan for gjenåpning av Norge

– Det er en rettslig viktig dom. Om ikke friheten til å nekte vaksinering er en beskyttet menneskerettighet, svekkes noen argumenter mot vaksinepass – som er tuftet på at slike pass uthuler friheten til å nekte vaksine. Men det kommer mye an på hva myndighetene legger i en slik ordning, sier advokat Vidar Strømme til Tidens krav.

– Hvis det legges begrensninger på folks bevegelsesfrihet, for eksempel ved at de nektes å reise ut av landet, kan det være at vurderingen i forhold til menneskerettighetene blir en annen, mener Strømme.

Les også

Dette må til for at samfunnet kan åpnes

Jobbet hele natta

Den Kristiansund-baserte Schjødt-advokaten er blant landets fremste jurister på menneskeretts- og borgerrettsspørsmål. Det var ham Advokatforeningen henvendte seg til, da Stortinget var i ferd med å overlate den lovgivende makt til regjeringen midt i den dypeste koronakrisen i fjor.

– Jeg måtte jobbe hele natta, sier Strømme om oppdraget han fikk klokken 19.00 fredag 20. mars.

Klokken 09 neste morgen hadde Stortinget satt frist for Advokatforeningens høringsuttalelse til den omstridte koronaloven, som ga regjeringen en rekke vide fullmakter til å ta beslutninger som ellers lå til Stortinget. Strømme argumenterte tungt for at loven slik den var utformet truet maktfordelingsprinsippet, som hele den norske grunnloven hviler på.

– Som advokat er jeg mest opptatt av rammeverket, at vi skal ha et system som sikrer oss rettssikkerhet. Det som skjedde i Stortinget den helgen viste meg hvor skjørt dette systemet kan være når et land er i krise, sier Strømme.

Nattklubbnekt

Han opplever ikke spørsmål om å bli nektet adgang på nattklubb, eller andre enkelttiltak som hyttenekt og skjenkestopp, som like viktige. Da er det viktigere er at vi har et fungerende demokrati som gir mulighet til å justere reglene om man mener de ikke fungerer etter hensikten.

Han ser at slike saker kan ha noen etiske sider, men juridisk greier han ikke å mobilisere det store engasjementet for vaksinemotstandernes menneskerettigheter.

– En del av EMDs argumenter for obligatorisk vaksinasjon har vi lest før. Spør du meg personlig så synes jeg de virker rimelige, sier Strømme, som nå har fått lokalt selskap i advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

Kristiansundsadvokaten Åge Gustad ble valgt inn som nytt medlem i fjor.

Les også

Da Norge stengte ned

Kommentarer til denne saken