Mener denne jordvollen på fv. 33 er ulovlig – krever den fjernet

Statens vegvesen har gitt huseieren tre ukers frist med å fjerne det de mener er en ulovlig opparbeidet jordvoll.