– Mange må stenge dørene, og ansatte sendes hjem. Vi er tilbake til scenario mars 2020 hvor det handler om å holde bedriftene flytende og at arbeidsfolk skal ha en jobb å gå til, skriver regiondirektør Jon Kristiansen i en pressemelding.

Nyeste medlemsundersøkelse fra NHO Innlandet (14. desember) beskriver følgende: Halvparten av bedriftene i Innlandet forventer en forverring av utsiktene neste seks måneder. Innenfor reiselivet forventer nesten alle (95 prosent) en forverring, mens også andre bransjer som bygg og anlegg (41 prosent) og service og handel (36 prosent) er bekymret over utsiktene.

– Reiselivet er i en svært fortvilet situasjon. Det er bra at verktøykassa tas i bruk med lønnsstøtte, kompensasjonsordning, statsgaranterte lån, utsatte skatter og avgifter og redusert arbeidsgiverperiode ved koronarelatert fravær, skriver han.

Ikke nok

– Men, etter vår umiddelbare vurdering er tiltakene som ble lagt fram i dag lite treffsikre. Den nasjonale kompensasjonsordningen som regjeringen kunngjør, dekker kun november og desember. Smitteverntiltakene varer imidlertid til midten av januar, noe som betyr at den verste perioden for rammede bedrifter slett ikke dekkes. Vi registrerer at ordningene forlenges til over nyttår for andre grupper. Det er bare næringslivet som får en stopp ved nyttår, sier Kristiansen.

Ferske tall fra Innlandet:

  • Andelen som vurderer den generelle markedssituasjonen som god, synker med 14 prosentpoeng siden november. I Innlandet er den nå på 32 prosent.
  • Halvparten av bedriftene i Innlandet oppgir at de forventer en forverring av utsiktene neste seks måneder. I reiseliv oppgir 95 prosent at de forventer en forverring av markedssituasjonen det neste halvåret. 4 av 10 bedrifter innen bygg og anlegg, service og handel sier det samme.
  • 17 prosent av bedriftene i Innlandet frykter konkurs og er på nivå med april 2020. 4 av 10 reiselivsbedriftene frykter konkurs.
  • 30 prosent av bedriftene i Innlandet sier at de selv har redusert eller kansellert bestillinger som følge av økt smitte eller nye tiltak så langt i desember. Høyest i Innlandet er andelen i reiselivet med 48 prosent. 1 av 4 bedrifter innen bygg og anlegg, service og handel og i industrien oppgir det samme.
  • 1 av 3 bedrifter i Innlandet sier at de tror de vil måtte permitterte ansatte de neste ukene. I reiselivet er det 8 av 10, mens også innen service og handel er det høye tall med 4 av 10.

Reagerer på tirsdagens tiltak

Kristiansen sier det er svært krevende for bedriftene å drive som normalt. Han er tydelig på at NHO, sammen med LO, vil kjempe for å holde bedriftene i gang så arbeidsplasser kan bevares. NHO forventer nå at arbeidsgiverperioden ved sykefravær settes videre ned til tre dager. Bedriftene klarer ikke belastningen når forutsetningene endres så radikalt med smitteverntiltak.

– De økonomiske tiltakene må justeres og forlenges. Smitteverntiltakene som ble lagt fram gjør det enormt krevende for mange bedrifter å drive som normalt. De rammer flere næringer i hele Innlandet, mange bedrifter må stenge dørene og sende ansatte hjem. Det viktigste nå er at ordningene iverksettes umiddelbart og varer så lenge det ikke er mulig å opprettholde normal drift grunnet smittevern begrensninger. Jeg ber kommunene i Innlandet om å målrette de ekstra midlene de får til umiddelbare tiltak – ikke langsiktige prosjekter, avslutter han.