NHO Innlandet sendte ut en undersøkelse hvor de spurte sine medlemmer om en oppdeling av innlandet vil være positivt eller negativt for deres bedrift.

– I den grad det betyr noe for medlemmene, så ønsker bedriftene at Innlandet fylke består, sier regiondirektør Jon Kristiansen i en pressemelding.

Det var fire ganger så mange som mener det vil være negativt for bedriften om fylket deles opp, enn at det er positivt å gå tilbake til de gamle fylkene.

– Forutsigbarhet er vesentlig

Halvparten sier at om fylket blir oppdelt eller forblir, ikke er så viktig for deres bedrift. De fleste som er spurt, ønsker at Innlandet består.

– Styret i NHO Innlandet mener at Innlandet fylkeskommune har jobbet godt med å etablere den nye regionen. I møte med fylkeskommunen, oppleves sterkere fagmiljøer som har bredere kunnskap og kompetanse for Innlandet. Gamle strukturer er borte og det legges gode, langsiktige planer for hele Innlandet. Forutsigbarhet for bedriftene er vesentlig, og en støyende prosess for å gå tilbake til gamle strukturer, vil ta fokus og krefter bort fra de utfordringer som virkelig må løses, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Kristiansen får støtte av styreleder Idun Fridtun i Hexagon Ragasco på Raufoss.

Støtte fra Hexagon

– Det viktigste å bruke kreftene på de store utfordringene vi har foran oss i Innlandet slik som jobbskaping og grønn omstilling, sier styrelederen.

– Bedriftene trenger at energi og innsats brukes til næringsutvikling, utdanning, kompetanse, oppgradering av fylkesveier, bredbånd og annen infrastruktur. Da blir tid og penger brukt på å organisere seg tilbake til fortiden, helt feil prioritering. Ved at Innlandet står sammen vi få en sterkere stemme og større mulighet for nasjonale gjennomslag, sier Fridtun.

Styret i NHO Innlandet står samlet i en vurdering om at en oppdeling av fylket ikke vil tjene bedriftene.

– Vi må tenke Innlandet som en region når vi tenker videreutvikling av næringslivet. Det er når vi utnytter mangfoldet og samarbeider om felles ressurser at vi utvikler oss best. Vår bedrift og bransje vil dra nytte av det. Jeg ser ingen fordeler med å dele oss igjen, avslutter styremedlem i NHO Innlandet Sissel Opshaug i bedriften Primar i Folldal.