Det er kamp om etablering av medisinutdannelse i Innlandet mellom Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU Gjøvik. Norge utdanner bare litt over halvparten av våre leger, resten får sin utdannelse i utlandet. Grimstadrapporten peker på en løsning hvor det etableres campuser underlagt allerede etablerte fakulteter (i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø).

NTNU Gjøvik som campus, oppfyller alle krav i så måte, underlagt fakultetet ved NTNU Trondheim og med et veletablert Helsevitenskapelig institutt her på Gjøvik med 1500 studenter i dag.

Til Grimstadutvalget uttalte UiO at det for dem ville ta mange år å utvide medisinutdannelsen, og at praksisplasser i Innlandet for dette formålet ikke var hensiktsmessig på grunn av reisekostnadene. Nå har de skiftet mening og sier de skal etablere en campus «ett eller annet sted» i Innlandet.

Dette godtar styrene i HSØ og Sykehuset Innlandet uten diskusjon. Et styre hvor enkelte medlemmer nærmest er å betrakte som inhabile i saken.

Adm. direktør i Sykehuset Innlandet sier at vi bare kan glemme medisinutdannelse ved NTNU Gjøvik da de ikke har kapasitet til å håndtere to undervisningsløp. Hvis UiO vinner denne kampen vet vi hvor forskningen og mulig verdiskaping som følger med vil gå – nemlig til Oslo og ikke til Innlandet.

Konklusjonen er enkel; medisinutdannelsen i Innlandet legges til NTNU Gjøvik og ikke under UiO. Det er dessuten det billigste og raskeste alternativet for HSØ og landet. NTNU Gjøvik har campus og studieopplegg klart og kan starte utdannelsen i 2024 med 20 studieplasser.

Det er ingen ting som tilsier at helseforetaket kun kan samarbeide med ett Universitet. Dessuten har NTNU Gjøvik allerede et utstrakt samarbeide med Sykehuset Innlandet både med henhold til forskning og praksisplasser. NTNU Gjøvik har ikke mindre enn 900 praksisplasser for sykepleiere i kontrakt med Sykehuset i Innlandet (SIHF).

HSØ har i dag 7,4 studieplasser per 100.000 innbygger, mens de andre helseforetakene har to til tre ganger flere.

Vi trenger studieplasser til Innlandet for å bedre rekruttering av leger til vår region. Hvis 20 studieplasser legges til NTNU Gjøvik og UiO må finne praksisplasser for sine legestudenter utenfor SIHF området, vil studieplass dekningen for UiO bli 8,7. Det vil si fortsatt to til tre færre plasser per innbyggertall enn i de øvrige regionene. Praksisplasser er derfor ikke et problem.

Innlandet vil få cirka 5,5 studieplasser per 100.000 innbygger, med god plass til flere.

Saken må heves til et politisk beslutningsnivå. Regjeringen må instruere styrene i HSØ og SIHF til å inngå et samarbeid med NTNU Gjøvik om medisinutdannelse i Innlandet.