Medisinsk avdeling i Gjøvik har lokalsykehusansvar for i omkring 110.000 innbyggere, samt områdefunksjon for hematologi. Avdelingen dekker hele feltet innen akutt og elektiv indremedisin.

Avdelingen har totalt 72 senger fordelt på tre poster, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. I tillegg kommer medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottaket.

Hel fast stilling for lege i spesialisering innen infeksjonssykdommer er søkt av:

Claudina Cobzariu (32), infectious disease specialist, Romania.

Saleh Badenjki (36), cand. med. lege ved kreftavdeling, Ski.

Faith Mngor (32), lege, Moss/Nigeria.

Hel fast stilling for lege i spesialisering innen blodsykdommer er søkt av:

Saleh Badenjki (36), cand. med. lege ved kreftavdeling, Ski.

Maren Fineide Opheim (26), lege i spesialisering, Gjøvik.

Tre vikariater i hele stillinger for leger i spesialisering innen indremedisin er søkt av:

Saleh Badenjki (36), cand. med. lege ved kreftavdeling, Ski.

Manvi Sharma (25), lege, Arendal.

Hel fast stilling for lege i spesialisering innen mage- og tarmsykdommer er søkt av:

Saleh Badenjki (36), cand. med. lege ved kreftavdeling, Ski.

Hel fast stilling som overlege i spesialisering innen infeksjonssykdommer er søkt av:

Claudina Cobzariu (32), infectious disease specialist, Romania.