Jens Barland jobber også som dekan ved Høyskolen Kristiania. Han kjenner Innlandet etter mange år ved NTNU i Gjøvik. Fartstid som redaktør Stavanger Aftenblad har han også.

Han mener debatten om lokalavisenes rolle blir veldig tydeliggjort i dekningen av kampen om sykehus. Spenningen er nå stor rundt mjøsbyene. Flere akuttsykehus, med hundre år gamle tradisjoner i byene, vil bli borte. Hvilke det blir er uvisst. Innstillingen fra Helse Sør-Øst er ventet før jul.

Geir Skari, investor og leder av næringslaget Invekst Gjøvik og Toten, mener lokalavisene i Innlandet bidrar til splid, og at dette kan sette kjepper i hjulene for en stor sykehusinvestering Innlandet trenger. Han mener de innbyrdes «kretsmesterskapene» ødelegger for sjansene til å «vinne VM»

Redaktørene rundt Mjøsa er ikke enig i at de lager splid. Men vi kan ane gnisninger mellom redaksjonen i sykehussaken.

Hvor lokalpatriotisk skal man være?

Slike sykehuskamper går rett i kjernen på spørsmålet om hvor lokalpatriotisk en lokalavis skal være, sier medieforsker Jens Barland.

– Skal du tenke «Skit i Norge, leve Toten»? – eller skal du forsøke å løfte blikket og se det store bildet?

Avisene lever gjerne med en uskreven kontrakt med lokalsamfunnet, påpeker Barland. Dette handler om at man skal jobbe for god utvikling i egen region. Det gir mer tilflytting, flere arbeidsplasser, nye tilbud, og også flere abonnenter.

– I tillegg lever jo journalistene midt i dette samfunnet selv, de møter mange som vil bli personlig berørt av de store avgjørelsene. Det er naturlig at dette påvirker dekningen av saken, sier Jens Barland.

Sette på prøve

Man han understreker, avisene skal ikke nøye seg med utelukkende å dekke sakene som taler til fordel for egen region.

– Det er viktig at argumenter også settes på prøve, og at ulike syn og perspektiver slippes til. Ellers svikter de lokale mediene samfunnsoppdraget sitt, sier Jens Barland.

Les også

Slik kjemper byordførerne i Innlandet for sitt sykehus akkurat nå


Preges av ståstedet

Arne Jensen er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Han kjenner ikke sykehussaken i Innlandet nok til å uttale seg om den, men mener det er naturlig at lokalavisene dekker saken på ulikt vis.

– Enhver avis har et ståsted. Det kan være politisk, filosofisk, eller geografisk. Og de har gjerne en formålsparagraf som sier hva avisen står for av verdier og formål og mening. Jeg vil tro mange av lokalavisene i Innlandet har en formålsparagraf om at de skal fremme regionens interesser. Det blir et naturlig utgangspunkt for nyhetsdekningen.

Jensen understreker likevel viktigheten av at journalistikkens faglige standarder blir fulgt.

– I leder- og kommentarspaltene er man jo fri til å gå «hur långt som helst» ved å fremme et syn. Men den øvrige journalistikken skal preges av redelige, faglige prinsipper som blant annet handler om imøtegåelse, at reporteren er kritiske til egne kilder, at ulike syn slipper til.

Uenig

Påstanden om at lokalaviser skaper striden mellom regionene, tror for øvrig ikke Redaktørforeningens generalsekretær noe på.

– Kanskje bidrar det til et skarpere ordskifte, men jeg tror ikke at alt hadde vært greit om vi ikke hadde hatt denne mediedekningen, sier Arne Jensen.