Bestillingen fra norsk industri er klar: Bedriftene i Norge trenger topp kompetansen og dyktige fagarbeidere for at vi kan vinne i en hard internasjonal konkurranse. Derfor er målrettede og attraktive utdanninger avgjørende for at de verdensledende industrimiljøene i Norge skal lykkes i fremtiden.

Arbeidslivet har alltid vært en svært viktig læringsarena og samarbeidet mellom skolene og næringslivet har alltid vært viktig. For morgendagens fagarbeidere er tilgang til moderne maskiner og utstyr viktig for å gjøre undervisningen relevant og interessant. Med den nye Læringsfabrikken blir samarbeidet mellom skole og arbeidsliv enda bedre og mer forpliktende.

I Læringsfabrikken får elever og studenter opplæring i simulerte fabrikker og produksjonslinjer. Vi bruker topp moderne utstyr som roboter, digitale løsninger, 3D-printing og utstyr for automatisering av prosesser. Teorien blir mer relevant og enklere å forstå når den samtidig brukes i praksis. For elevene blir undervisningen mer interessant og den kan enkelt overføres til praktisk arbeid.

Siden Fagskolen ble etablert på Gjøvik i 1968, har vi i alle år hatt et tett og godt samarbeid med industrimiljøet på Raufoss. Fagskolen Innlandets laboratorier for maskinering vil integreres i Læringsfabrikken og skape en felles læringsarena, der lærere, elever i ungdoms- og videregående skoler, studenter og ansatte i industrien sammen kan få utviklet sine kunnskaper og ferdigheter.

Med tilgang til avansert digitalt og teknisk utstyr kan vi trene på å planlegge og gjennomføre verdiskapende prosesser og prosjekter. Samtidig kan våre studenter samarbeide med elever og lærlinger fra videregående skole, studenter fra NTNU og ansatte i industriparken. Dette gir store muligheter for å lykkes med både overføring av kompetanse, og med nyskaping og industrielt gründerskap.

Raufoss videregående skole startet sin virksomhet på Raufoss i 1980. Oppstarten var drevet fram av industrien på Raufoss for å fremskaffe lokal faglært arbeidskraft. Det første året hadde mekanisk avdeling ved skolen undervisningen inne i industriparken og bygning 5, i samme bygg som Læringsfabrikken nå får sitt tilholdssted.

I årenes løp har det vært et godt samarbeid mellom skolen og industrien, med utveksling av mye arbeidskraft. Siden oppstarten har over 1500 industrifagarbeidere fått sin utdanning ved Raufoss videregående, og over 250 elever gått teknisk allmennfag (TAF) siden dette ble etablert i 1999. Mange av de tidligere elevene fra Raufoss videregående jobber i dag i norsk og internasjonalt næringsliv, blant annet innen ledelse og industriutvikling.

I Innlandet og på Raufoss har det vært jobbet systematisk og godt med utviklingen av yrkesfagene. Vi er sikre på at Læringsfabrikken vil bidra til å løfte yrkesfagutdanningen ytterligere. Her får elevene jobbe med topp moderne utstyr og man skal ikke undervurdere følelsen av å få eget adgangskort inn til industriparken som 16 åring!

Som ungdomsskole i vertskommunen, får Vestre Toten ungdomsskole en unik mulighet til å være en del av samarbeidet knyttet til Læringsfabrikken. Morgendagens ungdomsskoleelever representerer den arbeidskraften lokalsamfunnet trenger i fremtiden. Da er det viktig at både elever og ansatte er godt kjent med mulighetene som finnes i vår egen kommune.

Gjennom valgfaget «teknologi og design» vil 80 av elevene ved Vestre Toten ungdomsskole bli bedre kjent med teknologiske utfordringer, programmering av Lego og BitBots og programmering og animering ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Industribedriftene melder hvert år at de har behov for flere lærlinger. Etablering av Læringsfabrikken kan øke statusen og interessen for industrifag blant ungdommen i Innlandet. Vi ønsker at flere kan velge yrkesfag og industriteknologi, slik at bedriftene får den arbeidskraften og kompetansen de trenger.

I Læringsfabrikken får elevene mulighet til å jobbe med det siste innen teknologi, og konseptet rundt Læringsfabrikken omfavner mange fag som CNC, automasjon, produksjonsteknikk og industrimekaniker. Elevene får mulighet til å se hele verdikjeden gjennom læringsprosessen fra en bestilling til ferdig produkt.

Et godt arbeid har gitt et viktig og synlig resultat gjennom åpningen av Læringsfabrikken. Takket være viktige bidrag fra mange parter og et godt samarbeid har regionen og Innlandet nå etablert Norges første Læringsfabrikk. Dette vil bidra til at industrien får tilgang til de beste fagarbeiderne i årene som kommer.