Det bør ikke være foreldrenes lommebok som avgjør om barn i kommunene i Vest-Oppland får bli med på fritidsaktiviteter

Mange barn og unge får ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende fordi familiene ikke har råd. Det gjør at noen blir holdt utenfor viktige sosiale arenaer, der de kan oppleve mestring og samhold. Vi opplever at fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille i samfunnet. Det kan vi ikke godta. Derfor har KrF fått gjennomslag, i Granavolderklæringen, for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort, for å betale for fritidsaktiviteter. KrF vil at dette skal ha en verdi på minimum kr 2000,- og at kommunene i tillegg kan øke beløpet på kortet.

Et slikt fritidskort skal dekke faste, organiserte aktiviteter. Det å delta på organiserte fritidsaktiviteter er viktig for at alle barn skal få være med i større fellesskap, bli inkludert og kjenne tilhørighet.

Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring og bli sett og fulgt opp av trygge voksne.

Med vårt fritidskort gir vi barn og foreldre et håndslag. Det vil gjøre at færre barn føler seg utenfor og flere blir inkludert. Det vil utgjøre en forskjell i mange barns liv!