Med hjertet som verktøy

Barn trenger voksne. De trenger trygge voksne. Noen barn trenger andre voksne enn sine egne foreldre. Noen trenger deg.