Menn må ta mer ansvar hjemme for å lette den totale byrden på kvinnene, som bemanner det store flertallet av posisjonene og yrkene som nå får tjenestesamfunnet til å fungere. Det er budskapet fra kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten.

Kommunen ser i fraværsstatistikken at det er flest kvinner som blir hjemme når barn er syke, og flest kvinner som søker permisjon til omsorgsoppgaver i familien. Det er uklart hva kommunedirektøren sammenligner tallene sine med, men han ser åpenbart at mange kvinnelige helsearbeidere, lærere og barnehagepedagoger må unnværes av hensyn til private omsorgsoppgaver.

Belastningen på yrkesgrupper i frontlinjene generelt har også vært stor over tid. Mange er slitne, sykefraværet er flere steder høyt, grunnbemanningen presset, og tilgangen på vikarer kan være marginal.

Stensruds uttalelser må tolkes som et signal om alvorligheten i den umiddelbare situasjonen i Østre Toten, sett opp mot kommunens ansvar for innbyggernes liv og helse. Systemet og bemanningen er presset til det ytterste når en går inn i julehøytiden med hele 23 prosent sykefravær i hjemmeomsorgen.

Pandemien utfordrer oss på så mange områder. Tiltakene og konsekvensene strekker seg langt inn i den private sfæren; både hvordan vi skal oppføre oss i det offentlige, hvordan vi innretter det profesjonelle livet og hverdagen vår.

I denne konteksten og situasjonen må det være helt i orden at Østre Totens øverste administrative leder appellerer til enda en form for dugnad for å kunne levere nødvendig trygghet, omsorg og tjenester. Det han ber om er å vurdere når en konkret situasjon oppstår, om pappa kan løse situasjonen hjemme, slik at mamma kan dra på jobb akkurat nå som fraværet er kritisk høyt?

Vi kan vanskelig se at kommunedirektøren skulle ha noen annen agenda enn å peke på en mulig faktor til å få fraværet ned og tjenestenivået opp.

Om ikke annet, kan Stensruds utspill stå til ettertanke for flere av oss nå som applausen har stilnet, om hvordan vi kanskje kan bidra helt konkret til å avlaste noen som bærer tungt ansvar både hjemme og i kritiske samfunnsfunksjoner.