I den siste tiden har det vært noen som har hevdet at etableringen av Visit Innlandet er både misvisende og provoserende. Dem om det.

Det norske og internasjonale reiselivet er i sterk endring. Den viktigste endringen er at opplevelser skaper «reason to go» og øker betalingsviljen til gjestene. Samtidig blir kundene mer verdiorientert. Hva vi ønsker å oppleve, er nå viktigere enn hvor vi drar. For reiselivsaktører og fellesorganisasjoner i reiselivet betyr dette at en må endre fokus fra å ta utgangspunkt i produktene og geografien, både innen utvikling, markedsføring og salg, til å sette kundebehov i sentrum.

Visit Innlandet er en medlemsorganisasjon som dekker ni kommuner, tre fylkeskommuner og nærmer seg 200 medlemsbedrifter. Visit Innlandet er i dag et veldrevet destinasjonsselskap som med sin nye strategi er rigget for morgendagens reiseliv også opp mot nasjonale føringer for reiselivet. Engasjerte og dyktige medarbeidere står på for at medlemsbedriftene skal få vekst og utvikling.

Grunntanken til Visit Innlandet er samarbeid til det beste for gjestene og reiselivsbedriftene. Et samarbeid som blant annet også innebefatter Visit Norway, Visit Osloregionen og Innovasjon Norge. Samarbeid den enkelte kommune og fylke selv ikke kan bli en del av. I Visit Innlandet-kommunene sysselsetter reiselivet 2800 personer. Visit Innlandet arbeider for å styrke medlemsbedriftens lønnsomhet og konkurranseevne gjennom målrettet markedsføring av destinasjonen i inn- og utland.

For å få til dette må vi se utover kommune- og fylkesgrense. Vi må samarbeide bredt. Gjestene er ikke opptatt av tradisjonelle grenser. Dette har reiselivet i åtte kommuner samlet seg om etter en lang og inkluderende strategi- og navneprosess. Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, nå Visit Innlandet, har alltid søkt samarbeid for å styrke og utvikle innlandet rundt Oslo. Besøkende til Osloregionen vil vi ha inn i landet – til innlandet.

To ganger er det, etter henvendelse, vært forsøkt å få til et formelt samarbeid med Hamarregionen uten å lykkes. Ringsaker Kommune valgte ved årsskifte å bli med i Visit Innlandet noe som har gitt nærmere 30 nye næringsaktører som ønsker vekst og utvikling, og tror på samarbeid som et virkemiddel for å nå målet. Slike samarbeid ønsker vi med flere, både vest- og østover fra regionen vi nå dekker. Døren er åpen for de som vil være med på veksten vi vet kommer.

Innlandet rundt Oslo har mye felles som krysser kommune og fylkesgrenser. Grenser vi er overbeviste om at våre gjester ikke ser etter. De vil oppleve det flotte innlandet. Det er det Visit Innlandet skal bidra til. Om attraksjonen ligger i Hønefoss, på Hadeland, Gjøvik eller Ringsaker er ikke så viktig for dem, de ser heller etter flere tilbud. For å få gjesten til å komme og bli lenger, trenger vi tettere samarbeide for å oppnå kritisk masse av reiselivsprodukter. Det har Visit Innlandet nå.

Vårt eierskap i Visit Osloregionen er med på å sikre at vi er en del av det internasjonale samarbeidet for å trekke turister fra det store utland til Osloregionen. Når vi har fått gjestene til Osloregionen er det vår oppgave å trekke de ut av Oslo-gryta og inn i innlandet rundt Oslo. Reiselivet samlet sett vil bare tjene på denne satsingen, enten det nå er et hotell på Ringerike, et historisk sted på Hadeland, et museum på Gjøvik, Skibladner eller det flotte kulturlandskapet vi har felles i Visit Innlandet.

Visit Innlandet håper det er flere kommuner og reiselivsaktører som ser muligheter for framtida med et offensivt og samarbeidende reiseliv. Visit Innlandet ønsker med samarbeid og markedsføring å skape et sterkt reiseliv med flotte attraksjoner og aktiviteter der opplevelser, kultur og mat står sentralt, og vi ser ingen grenser for gjestene. De skal få skumme fløten av alt det flotte næringen og kommunene i Visit Innlandet har!