Med disse ordene trakk Hurum seg fra styret i Sykehuset Innlandet

OA gjengir brevet Jørgen Hurum sendte til styrelederen i Sykehuset Innlandet, der han trekker seg fra styret med umiddelbar virkning.