I sju år har høyreregjeringa foreslått det ene usosiale kuttet etter det andre.

Høyre har foreslått:

- å kutte i støtten for enslig mor eller far

- kutte i bilstøtten til funksjonshemmede

- fjerne retten til feriepenger for arbeidsledige

- kutte i aktivitetsmidler til funksjonshemmede over 26 år

- kutte i barnetillegg til uføre med opptil 28.000 kroner per barn

- fjerne støtten til glutenallergikere, og kutte i støtten til personer med cøliaki

- fjerne hele bilstøtten til funksjonshemmede som ikke har jobb eller er i utdanning

- innføre skatt på kompensasjonen til folk som har mistet jobben på grunn av nedbemanning eller konkurs

- kutte i deler av pleiepengeordningen

- kutte i grunnlaget for dagpenger

- stramme inn på arbeidsavklaringspenger, inntekt til skadde eller syke som forsøker å komme tilbake i jobb

Vi vil ha et mer rettferdig Norge!

Stem Arbeiderpartiet