Noen ganger virker det håpløst å argumentere, særlig når en blir utsatt for fordreininger, slik Bjørn Hovde bedriver. For det første: Jeg skriver ikke at kritikk av MDG betyr hat. Alle som har lest kommentarer til artikler om MDG, vil ha fått med seg at det er mange hatytringer.

Min hensikt med innlegget var ikke å gjenta hatytringene. Jeg skriver derimot at både hån og hat ofte bygger på feilinformasjon om partiet, og det er noe ganske annet. Du prøver å imøtegå argumentene mine punkt for punkt ved nettopp å gjøre det jeg sier at mange ofte gjør; du snur på det jeg har skrevet og påstår at MDG står for det motsatte av det jeg skriver at vi gjør. Det er vel dette som må kalles hersketeknikk?

1. Kjøttkonsumet: Du skriver at Norge er avhengig av at norsk kjøttproduksjon opprettholdes. Det er nettopp det vi også hevder! Du skriver videre at vårt lands geografi gjør det ikke mulig å dyrke korn og grønnsaker på en lønnsom måte på hver en jordlapp. Fortsatt helt enig; det er nettopp det vi hevder, og derfor vil vi ha mer kjøttproduksjon der det er beiteområder som storfe kan utnytte. Slik det er nå, har vi kjøttproduksjonen på nettopp de områdene der mye menneskemat kan dyrkes. Det er regjeringene og stortingsflertall fram til nå som har stått for nedlegging av mindre gårdsbruk over hele landet. Dette er en utvikling MDG vil snu. Flere små og mellomstore bruk og utnyttelse av utmarksbeite, med fremming av stølsdrift og setrer. Ja takk til liv i bygdene.

2. Fiender av landbruket: Her kommer du igjen med påstander som er stikk motsatt av vårt program. Ja til kulturlandskap i de deler av Norge som har mulighet for utmarksbeite, mener MDG.

3. MDG vil ta fra deg bilen og friheten: Du skriver som om MDG har all makt over kollektivtransport i Oslo og andre steder. MDG jobber for å sette ned kollektivprisene. Tror Hovde at det er MDG som driver all kollektivtransport i Norge, eller har makt til å subsidiere all kollektivtrafikk, så lenge vi verken er i regjering eller sitter i vippeposisjon. Anklag de partier som sitter med mest makt for dette!

4. MDG er autoritært: Du skriver at MDG ikke har innsikt i at klimaproblemet må løses globalt og ikke nasjonalt. Ja-ha, så da er det vel Kina som er en del av det globale og ikke Norge? Dette er det mest håpløse av alle argumentene du bruker. Tenk oss at hele verden deles inn i områder på størrelse med Norge: Så kan altså alle deler av verden påberope seg å være så små at deres bidrag ikke betyr noe? Hvordan løser vi krisa da? Du vet godt at det jobbes med disse sakene i internasjonale fora. Alle må gjøre sitt, og Norge får først og fremst bidratt til utslippskutt i Norge, med unntak av oljen, der en framtidig avstengning vil bidra til utslippskutt i andre deler av verden. De som har mer innsikt i dette enn deg og meg, sier også at det slettes ikke er slik at all produksjon her vil bli erstattet andre steder.

5. MDG - en hjernecelle: Nei, vi skal ikke bidra til avfolkning av bygdene; det er det styringspartiene som har gjort, også Sp i sin tid. Vi vil ha levende bygder og grender. Vi vil sørge for at all den toppekspertisen som finnes innen ulike felter blir brukt til å bygge opp nye næringer innen grønn energi og annen bærekraftig industri. Ikke et bankerott Norge, men et sunnere Norge på alle områder.

6. Norge går til grunne med MDG: Nei, vi er ikke for finansspekulasjon, men investeringer i næringer over hele verden, gjennom oljefondet, som et bidrag til å gjøre hele verden mer grønn og bærekraftig.

7. MDG bryr seg ikke om de fattige: Bompenger og utfasing av diesel- og bensinbiler er ikke ran av de fattige. KAF Klimaavgifter til fordeling vil tilgodese de som enten har et fornuftig og nyttebasert kjørevolum eller de som overhodet ikke forurenser gjennom bruk av fossilbiler. Så lenge TESLA var eneste bil med lang nok rekkevidde, var dette en fornuftig innfasing av elbil. I dag finnes det langt rimeligere elbiler, så jeg tenker subsidieringspolitikken kan endres i tråd med det.

8. MDG er et byparti: Her gjentar du dine helt feilaktige påstander om MDGs landbrukspolitikk. Identitetspolitikk og rettigheter for minoriteter er helt klart MDG-politikk. Vi vil verne utsatte gruppers rettigheter både i by og land.

Økonomiske muskler bygges gjennom fremsynthet og stadig bygging av kompetanse. Det er Norge gode på om vi bruker kompetansen rett. Ja til at Norge tar på seg ledertrøya for å skape bærekraftige samfunn som endrer strukturene som bidrar til stadig mer utenforskap og psykisk lidelse i et materielt overforbrukssamfunn