Miljøpartiet de Grønne er først ute med å behandle sykehussaken etter at forslaget om ny struktur ble foreslått etter jul. Den politiske uttalelsen «Bevar sykehusene i Innlandet» ble vedtatt på MDG Innlandet sitt årsmøte lørdag 23. januar og viser at partiet ikke støtter ny sykehusstruktur i Innlandet.

Allerede i MDG Innlandets fylkesprogram for valget 2019 var de klare på at de var mot foretaksmodellen og at det er viktig med nærliggende sykehustilbud. Men i lys de nye forutsetningene og forslaget som kom før jul så fylkeslaget seg nødt til å behandle sykehussaken på årsmøtet.

MDG Innlandet går inn for å:

* avvikle foretaksmodellen og la sykehusdrift igjen bli underlagt demokratisk folkevalgt forvaltning

* psykiatrien må vernes og styrkes – Reinsvoll og Sanderud sykehus må bestå

* ungdomspsykiatrien må få et løft – i dag bygges den ned

* skille mellom poliklinikker og psykiatriske sykehus. Poliklinikker ved lokalsykehus og psykiatri i egne sykehus med dertil egnede omgivelser og aktivitetstilbud

* videre planlegging må være realistisk, og at kommunene ikke må bli pålagt flere helseoppgaver som ikke blir fulgt opp med fullfinansiering

Det er mye penger å spare på å skrote hovedsykehuset, penger man heller kan bruke på å ruste bygge kompetanse i eksisterende sykehus for ikke å glemme en stor besparing i klimaregnskapet.

Som grasrotpartiet vi er så er det viktig for oss å bygge helsetilbud fra bunnen og opp i en form som samsvarer med hvor folk bor. Folk har et behov for å ha sykehus med kompetansen og ressursene rundt seg og det gjelder spesielt eldre og barnefamilier.