Paula Elvesveen forsøker i et leserinnlegg hun har kalt «Hatet mot MDG» å gjendrive påstander som fremmes mot hennes parti. Hun feiler dessverre på nesten alle punkter:

Allerede i tittelen merker vi oss ordet «hat»: Påstander om at kritikk er «hat» blir nå gjerne brukt for å kneble motdebattanter. Dette er et virkemiddel importert fra amerikansk identitets- og kanselleringspolitikk. (De som ikke kjenner begrepene, kan selv finne forklaringer på Internett.)

Dernest til Elvesveens påstander om hva dette «hatet» går ut på. Jeg bruker samme nummerering som henne selv.

1. Kjøttkonsum.

Norge er avhengig av at norsk kjøttproduksjon opprettholdes. Vårt lands geografi gjør det ikke mulig å dyrke korn og grønnsaker på en lønnsom måte på hver en jordlapp. Store og viktige deler av norsk kulturlandskap, på Vestlandet og i Nord-Norge, består av arealer der det helst, eller kun, kan dyrkes gress. Gress er ikke menneskeføde, men dyreføde. Ved å legge ned/redusere kjøttproduksjonen vil mange norske bruk måtte avvikles der avfolking allerede er et problem. Når bruk legges ned, flytter folk fra bygdene. Når folk flytter gir det ringvirkninger for lokalt næringsliv. Å spise norsk kjøtt opprettholder bosetting og kulturlandskap i store deler av Norge.

2. Fiender av landbruket.

MDG fremmer sentralisering ettersom partiet ikke innser betydning av landbruk/kulturlandskap i andre deler av Norge enn der det kan dyrkes korn og grønnsaker.

3. MDG vil ta fra deg bilen og friheten.

I Oslo er det fortsatt vanskelig å komme seg fram i sentrumsgater som syklist. Det er det også på Gjøvik, Hamar og Lillehammer. I en tysk by som Hamburg bygges det ingen bygate uten at også sykkelstien er på plass. All ære til MDG for å fokusere på sykkelveier.

I Oslo har MDG imidlertid sittet i byregjering i seks år. Billettprisene for buss, tog, T-bane og trikk er de høyeste i hele Europa, og de har økt massivt under MDGs styre. Tror Elvesveen at høye kollektivpriser frister folk til å droppe bilen?

4. MDG er autoritært.

MDG har ikke vist noen innsikt i at klimaproblemet må løses globalt og ikke nasjonalt. De fleste andre partier vet at verdensklimaet ikke eksisterer i en boble over vårt land. Norge er et bitte lite land i verdenssammenheng. Om vi kuttet alle utslipp, ville det knapt bidratt til noen endring for klima og global oppvarming. MDGs politikk, med nedleggelse av oljenæringen, vil derimot bidra til at Norge ikke har økonomiske muskler til å støtte klimatiltak som virker i land der endring faktisk nytter. Land som Saudi-Arabia vil umiddelbart dekke det behovet som oppstår hvis Norge nedla produksjonen. Det samme skjedde da Norge utfaset pelsdyrnæringen. Andre land tok over produksjonen. Land som verken drifter oljeproduksjon, eller håndterer pelsdyr, på en bedre måte enn vi gjør/gjorde i Norge.

5. MDG – én hjernecelle.

Å fremme en politikk som medfører avfolking av distriktene og økonomisk bankerott for Norge, vil neppe bidra til et bedre verdensklima.

6. Norge går til grunne med MDG.

Norge har en sikker inntektskilde gjennom råvarer. Det være seg olje og fisk i Nordsjøen, eller kull på Svalbard. Vi har ikke utviklet samme grad av industriproduksjon som en del av våre naboland. MDGs svar er finansspekulasjon i et allerede redusert oljefond. Det er usikkert, og kanskje også uetisk. Verdier skapes ikke av børsspekulanter, men av produksjon og arbeidsinnsats. Et bankerott Norge vil etterlate våre etterkommere i fattigdom. Et fattig Norge vil i mindre grad kunne bidra til en forbedret global klimapolitikk.

7. MDG bryr seg ikke om de fattige.

I Oslo har MDG allerede tappet innbyggere med fossildrevne biler for mange millioner kroner gjennom bompengeordningene. Samtidig sponses kjøpere av rådyre Teslaer i hele Norge, også på Toten, av skattepenger fra vanlige arbeidere.

8. MDG er et by-parti.

MDG vil rasere landbruket i Norge der kjøttproduksjon er hovednæring fordi grønnsaker, frukt og korn ikke gror like godt som på for eksempel Lena. Dette vil samtidig bidra til at kulturlandskapet ødelegges med de følger det får for turisme, næringsliv og militært forsvar.

Det politiske klimaet i dag er ekstremt. Det skyldes delvis påvirkning fra amerikansk identitetspolitikk som partiene MDG, SV og Venstre er de fremste talsmenn for.

Norge kan ikke redde verden fra global oppvarming om vi slår oss selv bankerott. Vi må derimot ha økonomiske muskler til å arbeide overnasjonalt og globalt for å løse utfordringene. Uten penger, og med et rasert Distrikts-Norge står vi maktesløse.