Jeg var og lyttet til ordførerdebatten på Raufoss i går. I en samtale i etterkant ble jeg igjen konfrontert med påstanden om at MDG er et ensaksparti. Jeg er bekymret for at det fortsatt finnes folk der ute som tror det samme. Vi er et av de siste tilskuddene i partifloraen, men vi er nytenkende og oppdaterte på alle politikkens områder. Den som måtte være i tvil, kan gå inn på nettet og lese programmet vårt lokalt, på fylkesnivå og sentralt. Du vil se at vi har kjempegod og solidarisk politikk på alle områder. Den som har fulgt med, vil også se at vi har gått foran mht svært mange gode endringsforslag som nå også kommer inn i mange av de andre partienes program.

Når det gjelder selve debatten og ledelsen, vil jeg si at det meste var svært forutsigbart, og H og Sp hadde lite nytt å komme med, egentlig ikke annet enn at vi må bli smartere og tåle prioriteringer, dvs nedskjæringer.

Dessuten savnet jeg tema som burde vært en selvfølge i dag, nemlig klima og miljø. Merkelig! Partilederne kunne i alle fall ved spørsmål om hva som hadde høyeste prioritet, fått med at de ville jobbe for miljø og klima, slik de skriver i sine program. Men her kom en altså ikke en gang på at det burde vært nevnt.

Jeg er veldig glad for at de fleste nå har fått inn i programmene sine at de vil jobbe med miljø- og klimasaker, og det forplikter til en viss grad. Men i den konkrete, politiske hverdag må det komme på kartet på en mye tydeligere måte enn tidligere. Den som har skjønt viktigheten av dette, er ikke i tvil om at MDG trenger å få økt sin representasjon i kommunestyrene. Når det gjelder skole, helse, omsorg, næringsliv, kultur mm samarbeider vi supergodt med andre partier som også har et godt program på disse feltene.

Så gå og stem og stem for en framtid for alle!