De lette etter katter i klesskap, i kjellere og på bad, ifølge OAs kilder. Bakgrunnen var det siste varselet som Mattilsynet fikk i fjor høst om vanskjøttede katter i miljøet rundt Dyrebeskyttelsen i Gjøvik og på Toten.

– Jeg ble helt sjokkert, sier Jane Kvernhusvik, tidligere nestleder i Dyrebeskyttelsen Gjøvik og Toten.

Også tidligere styreleder Kristin Bjerkås i Dyrebeskyttelsen Hadeland fikk to representanter fra Mattilsynet på døren.

– Det var rene razziaen, sier hun.

Også hun fikk beskjed om at inspeksjonen hadde sammenheng med Gjøvik-saken.

Hadde 95 katter i sokkelleilighet

Den tidligere styrelederen for Dyrebeskyttelsen i Gjøvik og Toten ble 3. desember i fjor pågrepet og siktet for grove brudd på dyrevelferdsloven.

I en sokkelleilighet i Gjøvik-distriktet fant politi og inspektører fra Mattilsynet fullt av katter. 17 var døde, 47 måtte avlives og 31 måtte tas hånd om.

– Den alvorligste tragedien som har rammet Dyrebeskyttelsen i Norge noensinne, skal Dyrebeskyttelsens ledelse selv ha kalt det som ble avdekket.

Den siktede lederen var også valgt inn som varamedlem til Dyrebeskyttelsens sentralstyre.

Dyrebeskyttelsen er Norges eldste dyrevern-organisasjon.

Slo til flere steder

Dokumenter som OA har fått innsyn ifra Mattilsynet gir nå et bredere bilde av hva slags ressurser Mattilsynet gikk inn med i desember i fjor.

Deres inspektører og politiet slo samme dag og samme kveld til på flere adresser. Blant annet mot to karantenestasjoner på private adresser.

Etter det OA forstår skal en adresse ha vært i en kjeller og i forbindelse med påbygg på en garasje i et privathus.

OA er også kjent med at en annen bolig som den siktede styrelederen disponerte, og hvor det tidligere hadde blitt klaget på dyrehold, ble undersøkt.

Nå forteller flere medlemmer og tidligere venner av Dyrebeskyttelsen, at politi og Mattilsyn fortsatte med nye overraskende inspeksjoner hjemme hos private både i januar og februar.

Jane Kvernhusvik var en av dem som ble overrasket over å få Mattilsynets inspektører på døren. De kom fordi de mente hun var nestleder ved Dyrebeskyttelsen i Gjøvik og Toten.

Alt på stell

– Men det var jo feil. Jeg meldte meg ut av foreningen på Gjøvik for to år siden, sier Kvernhusvik.

– Her var alt på stell, kopper, vannkopper, doer og alt. Jeg har dessuten gitt meg med omplassering, sier hun.

Men selv om Inspektørene ikke fant noe å sette fingeren under inspeksjonene hos henne, syntes den tidligere nestlederen at besøket var ubehagelig. Inspektørene fortalte at det var på oppdrag fra politiet at de var sendt ut.

Hun kontaktet etter tilsynet Dyrebeskyttelsen Norge. Der ble misforståelsen oppklart. På papirene i Brønnøysundregistrene sto hun som nestleder fortsatt.

Gjøvik-regionens ledelse hadde ikke sendt inn nødvendige endringer.

– Som en razzia

Daværende styreleder i Dyrebeskyttelsen Hadeland, Kristin Bjerkås, fikk besøk 17. januar.

– Det var som en razzia. De sa de måtte sjekke alle rom. Det gjorde de også. Det var veldig ubehagelig, sier Bjerkås.

Hun forteller at de to inspektørene fra Mattilsynet på Gjøvik duret rundt, løftet på nyvaskede klær i kleshaugen på badet, tok seg inn på soverommene og så i klesskap. De var også i kjelleren.

– De lette etter syke katter. De bekreftet også at inspeksjonen deres hadde sammenheng med Gjøvik-saken, sier Bjerkås.

Bjerkås mener Mattilsynet og politiet mistenkte at det var flere involverte i kattetragedien på Gjøvik, at syke katter og kattunger ble oppbevart eller skjult hos andre medlemmer eller hos nabo-foreninger.

– De trodde kanskje at vi hadde hjulpet dem med noen katter. Men egentlig var det motsatt. Det var Gjøvik som hjalp oss med katter vi selv ikke hadde kapasitet til å ta, sier Bjerkås.

Hadde alle dyredata

Den tidligere lederen sier at inspektørene slo seg til ro da de hadde fått alle data om dyrene som Bjerkås hadde i huset.

– Alt var i orden. Det sa de også. De dro uten å sjekke låven og stabburet. De sa at de heller ikke trengte å komme tilbake, sier Bjerkås.

Den tidligere lederen for lokalavdelingen på Hadeland legger ikke skjul på at også hun fant inspeksjonen ubehagelig. Hun har i ettertid fått en beklagelse fra Mattilsynet på Gjøvik.

Kattetragedien i Dyrebeskyttelsen Gjøvik og Toten har rystet både Mattilsynet i regionen og Dyrebeskyttelsen Norge.

Foreningen og tilsynet samarbeider vanligvis tett. Mattilsynet er helt avhengig av dyrevernsorganisasjoner når de kommer over vanskjøttede dyr for å få rehabilitert og omplassert dem.

De første bekymringsmeldingene om katteholdet til den lokale lederen i Dyrebeskyttelsen fikk Mattilsynet allerede i 2016. Men til tross for flere varsler i de neste årene ble det ikke aksjonert.

– Vi skulle kontaktet politiet før, sa regiondirektør Wenche Aamodt Furuseth til OA i desember.

Hun er nå gått av med pensjon og erstattet av en fungerende regiondirektør.

Fakta: Dyrebeskyttelsen i Norge

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon, med 9000 medlemmer og 27 lokalavdelinger. Organisasjonen tar hånd om dyr som trenger hjelp og arbeider aktivt overfor publikum, myndigheter og media og griper inn der dyr blir utsatt for urett.

Lokalavdelingene er selvstendige juridiske enheter med hver sine selvstendige styrer. Lokalavdelingens årsmøte er det høyeste organet i avdelingen. Lokalavdelingene driftes med andre ord som autonome organisasjoner som er underlagt hovedorganisasjonens felles vedtekter, etisk plattform og etiske retningslinjer. Først dersom noen bryter disse retningslinjene kan sentralstyret og eventuelt landsmøtet gripe inn

Dyrebeskyttelsen har kjempet for å få opprettet et eget dyrevernspoliti for å ta tak i vanskjøtsel og mishandling av dyr. I løpet av 2021 er det opprettet dyrekrimenhet i landets 12 politidistrikter. Høyre, KrF, Venstre og FrP sikret 12 millioner kroner på statsbudsjettet til opprettelse av dyrekrimenheter i hele landet.

Tett knyttet til Dyrebeskyttelsen

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldseth har uttalt at saken kom som et sjokk på organisasjonen og at katteholdet skjedde i en privatbolig.

– Jeg har ikke hatt mulighet til å snakke personlig med absolutt alle i avdelingen, da mitt første fokus var å verne dyrene og rydde opp her. Men etter alt jeg har fått vite så langt så har ingen i vår avdeling på Gjøvik og Toten hatt kjennskap til saken, sa hun til OA i desember.

Hun har siden fastholdt at selv om man kjente til at lokalavdelingens leder hadde katter hjemme hos seg, ante ingen hva de ble utsatt for.

OA har snakket med medlemmer, frivillige og mennesker som har levert katter til Dyrebeskyttelsen. Disse har fortalt at lederen fortalte at kattene ble tatt med hjem til henne for å ha dem i karantene – og for helsesjekk, vaksinering og kastrering. Fôr og kattesand skal hun også ha fått fra Dyrebeskyttelsen.

Samboeren til lederen har også sagt at han hjalp samboer og foreningen med lokale. Alt skulle formaliseres og det var snakk om at Dyrebeskyttelsen og han skulle ha en kontrakt. Denne ble ifølge samboeren ikke formalisert fordi kassereren i foreningen gikk bort.

Les også

Tragedien som rammet Dyrebeskyttelsen

– Lånte ut til Dyrebeskyttelsen

En gjennomgang av tidligere OA-artikler tyder på at det de siste årene var et økende press på lokalavdelingen ved Bybrua. Avdelingen fikk inn cirka 200 dyr i året.

I en artikkel om Dyrebeskyttelsen Gjøvik Toten i 2019 sier nestleder at kapasiteten er sprengt – at avdelingen har leid en leilighet for å kunne ta unna pågangen av katter.

Året etter arrangeres det også en spleis på nettet for å få inn penger. Målet er å bygge en mottaks- og karantenestasjon over garasjen hos en annen av lokalavdelingens ledere.

Situasjonen for dyrevernerne ved Bybrua ble i forbindelse med innsamlingen beskrevet som «desperat».

Nedstengt aktivitet

Dyrebeskyttelsen Norge stengte ned all aktivitet ved lokalavdelingen på Gjøvik 9. desember i fjor. Den 29. mars i år fattet Mattilsynet vedtak om det samme.

Mattilsynet gjorde det samtidig klart at Dyrebeskyttelsen måtte søke for å få starte opp igjen virksomhet ved avdelingen. Med vedtaket fulgte et sett med lover, regler og krav som må være innfridd før grønt lys gis igjen.

Hva som skjer ved med Dyrebeskyttelsen i Gjøvik og Toten, om avdelingen legges ned, overtas av andre, eller starter opp som ny avdeling, skal avgjøres av landsmøtet til Dyrebeskyttelsen Norge 21. mai.

I Gjøvik og Toten har avdelingen og de som arbeidet ved kattehuset på Potespor opplevd stor støtte. Avdelingen er den frivillige organisasjonen som i Vestoppland har mottatt mest i støtte fra grasrotandelen til Norsk Tipping. Avdelingen har også fått donasjoner og blitt testamentert betydelige verdier.

I følge Dyrebeskyttelsen friga politiet nylig regnskap og økonomirapporter og foreningen har nå satt sammen et årsregnskap for driften ved Gjøvikkontoret, Etter at styrets mangeårige kasserer gikk bort i 2019, skal daglig leder og styreleder for lokalavdelingen ha ført regnskap og holdt oversikt over driften i lokallaget.

OA presiserer: I en tidligere versjon var den siktede beskrevet som daglig leder. I Brønnøysundregistrene var lederen registrert både som daglig leder og styreleder. Dyrebeskyttelsen har påpekt at vedkommende ikke var ansatt som daglig leder og heller ikke lønnet. Hun arbeidet som frivillig som medlem. OA har valgt å etterkomme dette selv om lederen også fremstod som leder i den daglige driften.