Mattilsynet får slakt i ekstern granskning

Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto:

Av

En ekstern granskning konkluderer med at det er mange systematiske svakheter og feil i Mattilsynets tilsynsarbeid.

DEL

Granskningen, som er utført av KPMG, kommer etter at Mattilsynet gjennomførte et uanmeldt tilsyn på gården til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor og skrev en tilsynsrapport som var full av faktafeil. Dette innrømmet også Mattilsynet, og administrerende direktør Harald Gjein gikk av.

Rapporten , som omhandler Mattilsynets tilsynsvirksomhet på landbruks og fiskeriområdet, konkluderer med at etaten ikke har gode nok systemer og rutiner for tilsyn, at tilsynet ikke har et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, og at det mangler kontroll på gjennomføring av tilsyn.

– Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig, heter det i rapporten, hvor det også blir foreslått å redusere antall nivåer i Mattilsynet fra to til ett.

Mattilsynet: Alvorlige funn

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet kaller funnene i granskningen alvorlige, at den viser at tilsynet må forbedre måten de jobber på.

– Granskningen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Godal, som har hatt jobben som administrerende direktør i drøye tre uker.

Direktøren forteller at hun har opprettet en innsatsgruppe for å gjennomføre tiltak for å bli bedre. Hun understreker at de ansatte har generelt høy kompetanse som skal brukes på en bedre måte i tiden fremover.

Bollestad kaller inn til møte

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener rapporten inneholder alvorlige funn som må følges opp. Hun har innkalt til et møte med Mattilsynets nye administrerende direktør denne uka for å drøfte oppfølgingen av rapporten.

– Jeg vil ha en tett dialog med Mattilsynet fremover for å forsikre meg om at Mattilsynet tar tak i de utfordringene som fremgår av rapporten, og jeg forventer at de kommer med en konkret plan for gjennomføring av tiltak, sier hun.

Sp ber Bollestad orientere Stortinget

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Senterpartiets Geir Pollestad, sier til NTB at det som kommer fram i rapporten er meget alvorlig og mener at statsråd Bollestad må orientere Stortinget om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten videre.

– Prosessen startet med Senterpartiets representantforslag i Stortinget. Det er naturlig at rapporten får en grundig debatt i Stortinget, sier han.

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås, som har hatt et møte med KPMG i forbindelse med arbeidet med granskningen, sa til NTB tidligere tirsdag at han mener granskningen har vært grundig.

– Jeg føler at de tar dette på alvor, og at de har gjort jobben de er satt til å gjøre. Det har ikke Mattilsynet gjort, sa han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken