Mattilsynet beklager feil opplysninger. Tilsynet på garden til ordførerkandidat er avsluttet

Tilsynet med dyreholdet på gården der Mona Tønnesland Tholin, ordførerkandidat for Sp i Søndre Land, bor, er avsluttet. Mattilsynet beklager å ha gitt feil opplysninger om status i saken.