Regionen har fått fem ekstra veterinærer, får OA opplyst. Det betyr styrket tilsyn med dyrevelferden, både opp mot de som driver med produksjonsdyr og de som driver med kjæle- og hobbydyr.

- Det er en bedring, sier fungerende direktør i Mattilsynets region øst, Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson.

Ansettelsene er et resultat av at Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet vedtok å bevilge 40 millioner kroner ekstra til etaten.

Bevilgningen kom etter år med kutt, sterkt økende antall bekymringsmeldinger og betydelig nedgang i antall gjennomførte tilsyn.

Slo alarm igjen

Så sent som i forrige uke gikk Dyrevernsnemndas leder i Vestfold ut, Nina Skjelbred, og slo alarm.

Hun hevdet at Mattilsynet ikke fulgte opp alvorlige bekymringsmeldinger.

- Det er alvorlig, slo hun fast i et intervju med NRK.

Uken før gikk avtroppende avdelingsleder i Telemark, Jan Egil Aronsen, ut og tok til orde for å overføre tilsyn og ansvar til politi og frivillige dyrevernorganisasjoner.

Også han mente at situasjonen for dyr i Norge nå var alvorlig.

Mattilsynets egen statistikk sier at 13 prosent av alle bekymringsmeldinger ble fulgt opp med inspeksjon i 2021.

Gir nemndene oppgave

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, mener ansvarsområdet til dyrevernnemndene har endret seg.

– De skal gi et lekmannsskjønn. Ikke være en billig tilsynsressurs for Mattilsynet, sier hun.

Hun tror nemndas medlemmer vil få mer å gjøre på andre områder i tiden fremover.

– Vi setter i gang et pilotprosjekt til høsten, der vi skal prøve ut hvordan nemndene kan brukes til å sjekke ut de bekymringsmeldingene som allerede er sortert ut av våre team, for å se om det er noe å hente der.

Ferdig etterforsket

Politiet er nå ferdig med å etterforske dyrevernsaken mot en tidligere leder for Dyrebeskyttelsen Norge Gjøvik Toten.

OA har avslørt at Mattilsynet fikk flere bekymringsmeldinger – uten å gjennomføre tilsyn. I dag er kvinnen siktet for å grove brudd på dyrevelferdsloven.

Over 60 katter er døde og et betydelig antall syke katter behandlet og omplassert etter å ha vært i ulike hus og leiligheter som dyrebeskytteren disponerte.

Tidligere denne uken uttalte politiet til OA at saken er ferdig og oversendt statsadvokaten for vurdering av tiltale.

- Har gjort mye

Mattilsynet mener etaten har gjort mye de siste årene for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av dyrevelferd i Norge. Det er på landsbasis ansatt flere nye fiskebiologer, jurister og veterinærer.

De fem veterinærstillingene som region øst har fått, skal også brukes til å styrke tilsynsarbeidet.

Region øst dekker Innlandet og deler av Viken, det tidligere Telemark. Vestfold og Buskerud.

Inspektørene skal også utrustes med bedre verktøy og kunne gjennomføre flere digitale tilsyn av dyrevelferd.

I begrepet digitale tilsyn inngår tidlig analyse av data og informasjon fra næringene eller via samarbeid med andre myndigheter.

Flere digitale verktøy

Utsjekk og kontroll av dokumenter som er innsendt elektronisk, er en annen del av digitale tilsyn.. Screening-kontroll via digital møteplass (f.eks. Microsoft Teams), med utsjekk av utvalgte krav, og vurdering av behov for ytterligere (fysisk) kontroll, er også grep man kan gjøre digitalt.

- Det digitale arbeidet skal bidra til at vi bedre kan reise ut på det vi skal og følge opp de tilsynene som er riktige og viktige, er det fremholdt overfor OA.