Matomsorg i Gjøvikregionen: Ingen betaler mer for tilkjørt middag enn de eldre i Østre Toten

Hjemmeboende mottakere av kommunal middag betaler 20 kroner mer per dagsporsjon i Østre Toten enn i Vestre Toten. Dette selv om maten er lik og kommer fra det samme kjøkkenet.