Hjelper ikke hva de prøver å fortelle på storkjøkken på Gjøvik. Det er noe med å få matlufta i huset. Det er heller ikke det samme når maten må varmes opp igjen. Alle sykehjem burde ha eget kjøkken hvor de lager maten selv.