Massemordere i norsk natur

Av
DEL

MeningerSvar til Anne Margrete Vadder.

I OA torsdag 1. august har du en kommentar med overskriften, «På rovdyra løs i norsk utmark», hvor du kritiserer forvaltninga av store rovdyr. Du er tydeligvis av den oppfatning at alle store rovdyr skal få leve fritt til å terrorisere alle andre dyr i våre utmarker. Men jeg vil henstille til deg å forholde deg til sannheten, og ikke påstå at ulv, bjørn og gaupe er kritisk truede arter, og som også står på den nasjonale rødlista. Hvem er det i så fall som har plassert dem der? Hvis f.eks. bjørnen er en så sterkt truet som du påstår, hvordan kan det da ha seg at det i vårt naboland Sverige blir gitt fellingstillatelse på flere hundre bjørner hvert år? Der blir den forvaltet på lik linje med med elg og andre jaktbare arter. Og hver høst reiser det norske jegere over til Sverige for å jakte bjørn.

Disse dyrene som du påstår er utrydningstruet er av de tallrikeste rovdyrene i verden. Også i Russland, Alaska og Canada blir det skutt tusenvis bjørner hvert år. Og hvor norske jegere sammen med jegere fra forskjellige andre land også deltar. Jeg tror ikke de er enige med deg i at bjørnen er sterkt utrydningstruet. Du skriver bl.a.; – «Det går ikke en dag uten at media har overskrifter om skadde eller drepte sauer, jaktlag som står klare og rovdyr som jages og drepes – ja til å med jakthunder kan benyttes nå, det som til og med Klima- og miljødepartementet tidligere har vært skeptisk til.»

Jeg tror neppe noen tør å slippe sin vanlige jakthund på ulv når en vet hvor mange jakthunder som blir revet i hjel av dette udyret hvert år. Hvis det blir brukt hunder i jakta på ulv er det i så fall spesialtrente hunder utlånt fra Sverige. Bjørnen er ikke i samme grad som ulven farlig for hundene, og kan jaktes med standhunder i likhet med elgen.

I det siste avsnittet i din kommentar skriver du at dere i Rovviltets Røst «ikke finner dere i at beitenæringen med sin driftsform skal få lov til å sette dagsorden for hvordan vår felles natur forvaltes.» Det er i hvert fall en kjennsgjernig at hvis dere i Rovviltets Røst sammen med de andre ekstreme rovdyrverneorganisasjonene skulle stå for forvaltninga av vår felles natur, ville en vandring i våre utmarker, i enda større grad, bli som å vandre på en slagmark med maltrakterte lik over alt, inntil alle andre dyr i våre skoger er utryddet. Da ville dere også kanskje bli kvitt disse forhatte sauebøndene.

Det er jo litt merkelig at det finnes verneorganisasjoner som vil prioritere massemordere og lystmordere i norsk natur foran livsviktige næringer? Det må vel bero på en sjukelig tankegang? Etter min og mange andres mening står Rovviltets Røst, sammen med likesinnede organisasjoner for den største trusselen mot vår felles natur med sine fredelige innvånere.

Kristian N. Kvikstad, medlem FNR

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags