Marthe (26) er en av dem som ble totning i 2019: Kjærlighet og fast jobb gjorde avgjørelsen enkel

Marthe Sandlie er født og oppvokst på Gjøvik, men i 2019 tok hun steget ut av hjemkommunen og ble totning.