Under Landsmøtet i Nasjonalforeningen for folkehelsen i Alta 10.–12. juni ble Marit Brandt Lågøyr valgt som ny sentralstyreleder.

Brandt Lågøyr er opprinnelig fra Gjøvik, men nå bosatt i Asker, og har lang fartstid fra kommunikasjons- og politisk arbeid.

– Nasjonalforeningen har stått i front for å løse de viktigste folkehelseutfordringene i over 100 år. På begynnelsen av 1900-tallet var det tuberkulose. I dag er det sosial ulikhet i helse, hjerte- og karsykdommer og demens. Forskningen som Nasjonalforeningen finansierer er en nøkkel til å løse de store folkehelseutfordringene i vår tid. Jeg er både stolt og glad over å få være styreleder i en livsviktig organisasjon, sier hun i en pressemelding.

Brandt Lågøyr vokste opp med en farfar som var prost i Gjøvik. Faren var lektor og inspektør på Gjøvik videregående skole, mens moren var lærer på Gjøvik skole og Bjørnsveen ungdomsskole.

Brandt Lågøyr har til dels fulgt i sin farfars fotspor ved å jobbe for Kristelig Folkeparti og senere som direktør for strategi og samfunnskontakt i KA, arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

I ti år jobbet hun for KrF på Stortinget, der hun var rådgiver for næringskomitéen, rådgiver for leder i familie- og kulturkomitéen og kommunikasjonsrådgiver for stortingsgruppen til KrF, og var også politisk rådgiver for KrF-leder Knut Arild Hareide.

Brandt Lågøyr var en tid senior rådgiver i kommunikasjonsbyrået Zynk, samt leder for Agenda Rådgivning, før hun begynte å jobbe for for KA.

– Lokallagene er grunnmuren i arbeidet vårt. Lokalt folkehelsearbeid gjør at flere barn og unge blir fysisk aktive, pårørende får støtte og fellesskap, og vi bygger tillit i samfunnet. Det er de lokale fellesskapene som er hjerteslagene i samfunnet, sier hun.

Foruten ny leder består det nye sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen av nestleder Anne Grete Sirevåg, og styremedlemmer Kjell Nesbø, Asborg Leirdal Kjærvik, Espen Løftingsmo, Arild Bjørkøy, Åshild Nordnes, Lilly Gunn Nyheim og Dina von Hamburg. Varamedlemmer er Inger Lise Viljugren, Pauline Nordbø og Ann Connie Strifeldt. Til daglig ledes Nasjonalforeningens arbeid av generalsekretær Mina Gerhardsen.