Maren møtte FIS-direktøren og ba om mindre forskjellsbehandling

Maren Lundby er frustrert over forskjellsbehandlingen i antall renn for gutter og jenter. Hennes prat med renndirektøren i FIS kan føre til flere renn for jentene i 2021.