En mann som var på oppdrag for fallviltgruppa ble utsatt for en dramatisk hendelse på fylkesvei 33 på Nordsinni natt til torsdag.

Hendelsen er ikke den første skumle opplevelsen fallviltgruppenes representanter har opplevd langs veiene den siste tida.

Dette førte til at politiet så seg nødt til å gå ut med en oppfordring.

– Fallviltgruppene gjør en svært viktig og krevende jobb ute på vegen, hele året, hele døgnet. Bilistene må ta hensyn til fallviltgruppens arbeid og kjøre deretter, det vil si kjøre hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, melder politiet.

Hoppet unna

Nesten-ulykken skjedde i to-tiden natt til torsdag hvor et medlem fra Fallviltgruppa var ute på fylkesvei 33 Nordsinni nord for Dokka.

– Han så en bilist komme kjørende, som åpenbart ikke var tilstrekkelig oppmerksom, forteller operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at bilisten dundret inn i fallviltmannens bil og henger.

– Han klarte å unngå og bli påkjørt og skadd ved å hoppe unna situasjonen, opplyser han.

Politiet var tilfeldigvis i området på et annet oppdrag, hvor da oppdragsbilen omprioriterte og hastet til stedet.

– Det ble store materielle skader på bilene, men politiet på stedet konstaterte raskt at det ikke var personskade, sier Bjaanes.

Bjaanes forteller at hendelsen resulterte i et førerkortbeslag og anmeldelse.

– Saken er relativ klar, sier operasjonslederen.

Godt synlig

Fallviltgruppenes medlemmer har travle dager. Viltpåkjørslene har vært mange i årets første dager. Allerede 12. januar kunne OA opplyse at det var registrert 112 viltpåkjørsler og 291 trafikkuhell- og ulykker.

Fallviltgruppa har tett kontakt med politiet, som opplyser at det ikke er første gangen slike hendelser oppstår.

– På generelt grunnlag så er dette en gruppe som jobber mye på vei. I tett dialog har disse tilbakemeldingene gått på at bilister ikke tar nødvendige hensyn og ikke tar forholdene til betraktning, sier Bjaanes.

I det hele og store er arbeidsoppgavene til fallviltgruppa å håndtere viltpåkjørsel, av enten å spore opp viltet og utføre avliving der det er behov.

Bjaanes beskriver arbeidsoppgavene som krevende, og mener de opererer slik at bilister skal være oppmerksomme mens arbeidet utføres.

– De varsler med skilt og lys, samtidig som de er iført refleksklær. De er i tillegg godt oppmerksomme til trafikk på stedet. Vi bistår dem når vi blir bedt om det, sier Bjaanes.

Kjørt på vilt?

Med store antall hendelser viltpåkjørsler er det viktig å være bevisst på hva du skal foreta deg om situasjonen oppstår.

– Vinteren er en krevende tid å være bilist. Vi oppfordrer bilistene til å kjøre etter forholdene og beregne god tid, skriver politiet i en uttalelse om statistikken.

De minner også om at man har en del plikter dersom man er så uheldig å kjøre på vilt:

  • Sett på varselblink før du går ut av kjøretøyet – husk også refleksvest, samt å sette ut varseltrekant.
  • Ring politi på 02800 og varsle om påkjørsel av dyr (plikt), selv om du tror dyret er uskadd. Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. Manglende varsling kan føre til anmeldelse.
  • Om dyret flykter til skogs og du ikke kan vente på viltnemda, marker stedet hvor dyret forsvant slik at de har en sporutgang. Bruk gjerne viltbånd, om du har dette med deg.
  • Avliv aldri en skadet elg, hjort eller rådyr på egen hånd. Avgjørelsen om avlivning skal tas av politi eller fallviltmannskap.
  • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse.