En mann i 50-årene tiltalt for grov mishandling av familiemedlemmer, er nå dømt til fengsel i fem og et halvt år i Vestre Innlandet tingrett.

Dommen tegner et dystert bilde av situasjonen i familiehjemmet på Hadeland, der mannens ektefelle og barn skal ha blitt utsatt for vold og trusler. Det lengste av forholdene varte i 17 år.

I tillegg til fengsel på fem og et halvt år, ble mannen dømt til å betale en erstatning på 200.000 til hver av de fire familiemedlemmene.

Spyttet og slo

Mishandlingen av barna skal ha startet da de var seks og åtte år gamle. De ble i mange år lugget, spyttet på og psykisk mishandlet av faren, ifølge dommen.

Han har ifølge dommen dratt døtre etter håret bortover gulvet, holdt hodet deres under vann og kalt dem «hore», i tillegg til slag med pinner, kosteskaft og belter ifølge tiltalen mot ham.

Sønner har blitt spyttet i ansiktet, kalt blant annet «verdiløs» og «homo». De er blitt lugget, sparket og slått, blant annet med et belte.

Også mannens kone har i over 15 år blitt mishandlet av ektefellen i sitt eget hjem, både fysisk og psykisk, heter det.

Grov mishandling

Han har ifølge tiltalen lugget, slått, sparket og spyttet henne i ansiktet, og flere ganger snakket nedsettende og truet henne.

Blant annet skal han ha kalt henne «hore» og sagt at «en gang kommer jeg til å drepe deg, når vet jeg ikke».

Mannen i 50-årene er dømt for flere tilfeller av grov mishandling i nære relasjoner, etter straffelovens paragraf 283. At mishandlingen har pågått i lang tid, trekkes fram som et skjerpende moment i dommen.

Det vises også til at enkelte av de fornærmede er diagnostisert med PTSD, og sliter med nedsatt hørsel og skjelvinger. Retten mener det er utvilsomt at de fornærmede sliter med psykiske ettervirkninger av den tiltaltes handlinger.

Sønner støttet faren

Tiltalte og to av mannens sønner vitnet til fordel for familiefaren. Ifølge deres vitnemål var faren en snill mann som ville det beste for barna. De mener resten av familien har et ønske om å få penger fra faren og huset han eier.

Imidlertid mente kun et mindretall av meddommerne at brødrenes og tiltaltes forklaring burde tas hensyn til.

– Flertallet vurderer det også slik at tiltaltes forklaring bærer tydelig preg av motstrid og uklarheter, heter det i dommen.

Krever seg frikjent

Mannen dømmes til fem og et halvt års fengsel. Han får et fradrag på tre måneder grunnet lang behandlingstid.

Mannens forsvarer Håvard Fremstad opplyser at saken vil bli anket.

– Min klient erklærer seg uskyldig og vil fortsatt kreve seg frikjent på alle punkter, skriver han til OA.