Mangelfull sikring av kumlokk – totninger kan få tvangsmulkt på 2000 kroner

To østretotninger – bosatt i samme vei – har fått varsel om tvangsmulkt fra kommunen for mangelfull sikring av septikkummer.