Gå til sidens hovedinnhold

Mangelfull ­beredskap har også en pris

oa mener

Norge skulle og burde vært bedre forberedt på en pandemi. Det konkluderer den såkalte Koronakommisjonen som har vurdert håndteringen av situasjonen. Kommisjonens leder, Stener Kvinnsland, mener regjeringen var godt informert over lengre tid om at en pandemi var den mest sannsynlige nasjonale krisen vi kunne stå overfor, og den situasjonen som kunne ha størst konsekvenser for samfunnet.

«Vi mener det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom», sier Kvinnsland.

Problemet var at ingen så for seg en så alvorlig situasjon som den virkeligheten bød på. Statsministeren sier man tok utgangspunkt i erfaringene fra svineinfluensaen. Det var bare det at dette viruset var ti ganger mer dødelig enn svineinfluensaen. Hvem kunne forestille seg det, liksom?

Men det kan hende statsministeren bør pusse litt mer på det svaret. Fordi erfaringene fra svineinfluensaen også pekte på noen av de samme utfordringene som vi har sett det siste året. Også den gang var det knapphet på smittevernutstyr, det var press på intensivplasser og knapphet på smittevernoverleger. Blant annet.

11 år og gjentakende advarsler senere, hadde det vært mulig å være bedre forberedt på disse punktene.

I arbeidet med revisjon av Smittevernloven i 2019 foreslo mindretallet – for øvrig med Gjøvik Aps Tore Hagebakken som saksordfører – at regjeringen skulle legge fram en nasjonal handlingsplan for smittevernet utenfor helseinstitusjonene. Kan hende hadde det vært nyttig.

En faktor i bildet er likevel økonomi. Beredskap koster. Det innebærer at det må være handlingsrom innenfor tjenestene, det må øves regelmessig og lageret må være oppdatert. I dag vet vi at både kommunene og sykehusenes kompetanse og kapasitet har vært presset til det ytterste. Regningen for det vil komme, på den ene eller andre måten. Mangelfull beredskap har også en pris.

Det bør det nå også være tverrpolitisk enighet om, slik at statsbudsjettene nå framover tar opp i seg kritikken fra Koronakommisjonen – slik at Norge står bedre forberedt neste gang.

Kommentarer til denne saken