Det begynner å haste veldig å finne en driver til Haugseter Fjellstue om den tradisjonsrike turisthytta skal kunne holde åpent i sommer. Eierne har ikke tidligere opplevd at det er så vanskelig å finne en daglig leder til sommersesongen for fjellstua med 140 års historie i høyfjellet. En rekke reiselivsbedrifter over hele landet befinner seg i tilsvarende problemer. Det er arbeidssøkers marked for kokker, servitører og renholdere. De søker seg gjerne dit betingelsene er best, stillingsprosenten størst og arbeidsforholdet lengst. Dette setter mange mindre, sesongbaserte reiselivsbedrifter i en svært vanskelig situasjon.

Dertil ble det et kostbart lønnsoppgjør. Fire kroner i generelt tillegg og økning av minstelønnssatser innebærer en erkjennelse av at lønnsnivået må løftes for at flere skal velge å jobbe i reiseliv også når etterspørselen etter arbeidskraft er høy. Slik som den er nå. Antall helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av april utgjorde 3,3 prosent av arbeidsstyrken. 5579 personer i Innlandet befinner seg i denne gruppa, 587 færre enn ved utgangen av mars. I Alvdal er ledigheten faktisk helt nede i 0,5 prosent. Mange steder er det snakk om historisk lavt nivå.

Til sammen finnes det 2535 ledige stillinger å søke på i Innlandet. De mange ledige jobben kan bety at det går svært godt for arbeidsgiverne. Men det kan også bety at mange stillinger blir liggende lenge fordi man ikke får tak i den rette kompetansen.

NAV Innlandet er bekymret. Fordi de ser at så mange som halvparten av de helt ledige er under 30 år, uten yrkeserfaring og utdanning. De slåss om stadig færre stillinger som ikke stiller krav til formell eller praktisk dokumentert kompetanse. Disse søkerne vil trolig slite med å skaffe seg arbeid. Man kan ikke gå inn og eksempelvis drive ei fjellstue med åtte ansatte og en masse gjester uten riktig kompetanse.

Derfor må NAV i enda større grad bruke av sine midler til å hjelpe kvalifisere folk til det behovet næringsliv og øvrig arbeidsmarked har. Dette blir en av de store utfordringene når pendelen svinger tilbake.