– Mangel på personale er mer kritisk enn antall pustemaskiner

77 pustemaskiner er nesten nok for det aller verst tenkelige scenarioet, sier sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard.