Det er mer enn et slagord det der at «hver eneste stemme teller». Vestre Toten skrev seg inn i historiebøkene i 2019 da kommunevalget der beviste at det ikke bare er en teori at én stemme kan avgjøre hele valget. Dersom Venstre hadde fått bare én enkelt stemme til, ville det vippet Arbeiderpartiet ut av ordførerkontoret for første gang på nær 100 år. Venstre endte på skarve 143 stemmer.

I stedet var situasjonen den at Miljøpartiet De Grønne, med sine 225 stemmer, havnet på vippen, og kunne forhandle med Arbeiderpartiet, SV og Rødt på den ene siden, og Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet på den andre. I praksis fikk altså MDG svært stor innflytelse ut av sine 3,4 prosent av stemmene – i forhold til Ap, som tross nasjonal tilbakegang fortsatt var helt der oppe på 39,2 prosent i Vestre Toten.

Valgforsker Jon Helge Lesjø hadde aldri før hørt om en slik situasjon som oppsto i 2019.

«Tilfellet Vestre Toten» bør være oppmuntrende for alle småpartier der ute. Særlig nå som meningsmålingene spår stor bevegelse i styrkeforholdet mellom de tradisjonelt største partiene på begge sider. Det kan bety mer spennende politiske forhandlinger i mange kommuner, fordi det blir et sprintløp etter stemmene er talt opp for å sikre seg et styringsdyktig flertall. Da kan også de små partiene få store gjennomslag for sin politikk.

Derfor skal man gå og stemme uansett om partivalget faller på stor eller liten.

Fordi det var veldig mange som kunne vært med og avgjøre lokalvalget i Vestre Toten sist. Bare 61 prosent av de stemmeberettigede benyttet seg da av muligheten til å delta i demokratiet på denne måten. Hele 4287 av de som kunne ha stemt, valgte å ikke gjøre det. Alle disse hadde faktisk mulighet til å bli den ene stemmen som potensielt hadde endret maktbalansen i kommunen, og gitt større eller mindre innflytelse til det ene, andre eller tredje partiet.

Det er underlig og trist at så mange velger å avstå fra muligheten så mange i verden kjemper så hardt for, til å påvirke sitt eget lokalsamfunn på demokratisk vis. La dette bli året der flere engasjerer seg nok til å mene noe om hvilke prioriteringer man ønsker for tilbudene som på en eller annen måte gis til våre egne.

Godt valg!