– Vi har mottatt nær 100 skademeldinger. De fleste er i Innlandet, Nordland og Viken, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Det er i hovedsak skader på bygninger, samt noen hageanlegg. Typiske skader er takstein som har løsnet, og trær som har veltet eller brukket og gjort skader.

– Dette har nok gått bedre enn man kunne frykte, men likevel vil det nok bli skader for et titalls millioner kroner for forsikringsbransjen sett under ett, sier han.

Takskader

Forsikringsselskapet Tryg har ikke fått inn flere skademeldinger enn normalt, med If har fått flere, spesielt fra Nord-Norge. Men det er ikke meldt om store og alvorlige skader.

– Fra kunder i Nord-Norge har vi hittil mottatt rundt 40 skademeldinger, og vi regner med at dette øker ettersom det alltid er et visst etterslep, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

Det er et stort spenn i skadene som er meldt inn, fra større takskader til trampoliner på avveie.

Trampoliner

If har også fått inn et 40-talls skademeldinger fra forskjellige steder i Sør-Norge. Det dreier seg om noen båtskader, skader på bygninger og trampoliner som er tatt av vinden.

Clementz mener det er lurt å ta forholdsregler som for eksempel å fjerne duken på trampolinene og feste dem godt til bakken.

– Det er ikke nødvendig å demontere hele trampolinen, men duken fungerer som et seil og kan tas av, sier han.

(©NTB)