Det siste døgnet har regjeringens forslag til statsbudsjett blitt lest med lupe over hele landet. Mange har innsett at pengene de har håpet på, kanskje også planlagt med, ikke kommer likevel. Det gjelder alle fra Høgskolen i Innlandet som har store økninger i strømregninger som må hentes et sted fra, til ingeniørene som skulle jobbet med store utbyggingsprosjekter, bistandsorganisasjonene som ser katastrofene utvikle seg i den tredje verden, miljøvernorganisasjonene som ikke ser tiltakene som kan sette opp farten mot klimamålene, Statens vegvesen som må stanse prioriterte prosjekter, for ikke å glemme kommunene – som alltid sliter med mer tilført ansvar enn ressurser. 

Lista er lang over skuffede aktører. Det bekrefter at departementene har gravd dypt for å komme opp med forslag til hva regjeringen kan omprioritere. Det måtte til, selv om regjeringen også har kommet med en rekke tiltak for å øke statens inntekter. For når regjeringen ikke lenger bare kan pøse på med oljepenger, må noe ut når annet skal inn. Og veldig mye måtte nå inn. Bare de ulike formene for strømstøtte neste år er beregnet til 44 milliarder kroner. Dette er alene ti milliarder mer enn økningen regjeringen legger opp til i skatteinntekter. 

Les også

Dette sier statsbudsjettet om Innlandet

Mange er skuffet med rette. Gode tiltak blir utsatt, barbert eller kuttet. Bedriftseiere sover dårlig om natta. Langt flere må være med og dele på regninga for velferdssamfunnet, og mange må bidra mer enn før. Kommentarfeltene koker.

Samtidig er beredskapsledelsen i kommunene i Innlandet samlet på Gjøvik. På planen står blant annet en øvelse i atomberedskap og opplæring av kommunale kriseteam. For slik er det faktisk; verden og Norge frykter at krigen i Ukraina skal eskalere til atomkrig. I Europa forbereder stormakter seg på strømrasjonering fordi energiforsyningen er en del av krigsbildet, og Det internasjonale pengefondet advarer mot global resesjon. 

Det er i dette bildet statsforvalter Knut Storberget sier han blir «illsint» når nordmenn krever å få kompensert økte strømutgifter til hytta. Kontrastene er grelle.