Mandag ble det registrert to nye smittede med covid-19 i hele Innlandet. Dette etter at den fryktede «påskesmitten» formodentlig nådde sitt høyeste punkt før helga, da det ble registrert 32 nye tilfeller torsdag. Den samme tendensen viser tallene for landet som helhet. Grafen tilsier at vi ser ut til å ha passert toppen i den fryktede tredje smittebølgen. Det er godt nytt. Belønningen for iherdig smitteverninnsats de siste ukene gjør at vi nå kan ta et museskritt framover i prosessen mot gjenåpning.

I første omgang betyr det å slakke på strikken som ble strammet inn mot påsken. At vi fra fredag får lov til å ha en håndfull gjester, at tometeren kan krympe til én, den nasjonale skjenkestoppen oppheves. Blant annet. Dette er første fase av gjenåpningsplanen for Norge. Så skal vi vente to-tre uker og se hvordan vi takler dette, før det avgjøres om neste steg er framover eller bakover. «Dugnaden» fortsetter.

For nesten samtidig med regjeringens gode nyhet, ble det klart at USA har stanset bruken av Johnson & Johnson-vaksinen, og at utrullingen i Europa blir satt på vent. For Norges del skulle vi få store forsyninger av denne vaksinen i juni. Siden det også er en engangsdose, ville dette gi en skikkelig boost for vaksineringen. Fortsatt er det uklart om AstraZeneca blir gjeninntatt i den norske vaksineplanen. Om også Johnson & Johnson-vaksinen blir stanset eller begrenset, er det bare å glemme at vi alle er vaksinert innen utgangen av fellesferien.

Imens må vi finne motivasjon i de gode nyheter som er. Blant disse er at det lettes noe på de nasjonale begrensningene for arrangementer innen både kultur og idrett. La oss håpe retningslinjene og tolkningsrommet mellom disse linjene nå er slik at arrangørene tør å gå videre med sine planer. Flere enn de største aktørene. Vi trenger dem alle.

Det viktigste nå er at systemet begynner å virke igjen i den takten vi åpner opp. Enn så lenge har sikkerhetsnettet av kompensasjonsordninger holdt reisverket slik noenlunde sammen. Disse ordningene vil nå lukkes etter hvert som restriksjonene lettes på. Det er et stort spørsmål hva dette vil innebære. Forutsigbarhet ligger altså fortsatt en del skritt lenger fram i tid.