Gå til sidens hovedinnhold

Man selger da ikke arvesølvet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som mangeårig leder i Gjøvik spelmannslag (1999-2019), er det med stor forundring og forskrekkelse jeg leser i Oppland Arbeiderblad at kommunens administrasjon foreslår å flytte Gjøvik Kunst- og Kulturskole midlertidig og samtidig foreslår å selge bygningen de og flere andre holder til i!

Dette er et tydelig signal om, og bevis på manglende kulturhistorisk bevissthet i kommunen. Man selger da ikke arvesølvet?

Siden 1908 har dette bygget, Husmorskolen, gitt rikelig kunnskap og opplevelser til ulike grupper av barn og ungdom, fra kommende husmødre, barn med spesielle behov og ikke minst til Kunst- og Kulturskolens barn og unge.

Per i dag holder Trollhaugen Barnehage og Gjøvik spelmannslag sitt instrumentbyggeverksted til i kjelleren der, i tillegg til Kunst- og Kulturskolen.

Gjøvik spelmannslag har til nå ikke fått noen informasjon fra Gjøvik kommune om de planene som foreligger og om eventuelle konsekvenser dette har for aktiviteten i byggegruppa. Siden 1987 har verkstedet hatt sin plass i kjelleren og det er investert mye, både penger, tid og frivillig innsats, for å få til det kompetansesenteret for eldre folkemusikkinstrument, som det nå har blitt.

Gjennom byggekursene har laget vært til uvurderlig inspirasjon for musikkstudenter fra Toneheim Folkehøgskole, Viken Folkehøgskole og flere andre utdanningsinstitusjoner ved at de har fått hjelp til å bygge sine folkemusikkinstrumenter. Det har også kommet sterke reaksjoner på disse flytteplanene på lenkene som er lagt ut på Facebook fra kulturinteresserte folk fra både innland og utland som har vært på besøk på Hunn på forskjellige arrangement!

Gjennom mange år har Gjøvik spelmannslag hatt et svært godt samarbeid med Gjøvik Kunst- og Kulturskole med felles arrangement som for eksempel Feitetirsdag (i 20 år!), der det har vært arrangert konserter med og for barn og ungdom. Prosjektuka på GKK har også vært et samarbeidsprosjekt med instrumentbyggeverkstedet, der ungene har lært seg å lage enkle instrumenter til bruk på blant annet Feitetirsdag. I år var det en egen framføring av et verk for blåsere og hurrer, hurrene hadde ungene laga under Prosjektuka.

Det har også vært ei utveksling av lærekrefter mellom GKK og spelmannslaget, og nærheten til Tradisjonsmusikkarkivet i Tingbygningen er nok også til felles nytte.

Det nyeste prosjektet i Gjøvik spelmannslags sin regi er UngFolkGjøvik, et folkemusikktilbud for barn og ungdom med dans, sang og spill på torader, fele og langeleik. Dette prosjektet har vært svært vellykket og har 25–30 deltakere. Dette er blitt mulig å få til gjennom et tett samarbeid med lærere fra GKK. I vinter ble dette prosjektet tildelt kr 60.000 fra Sparebankstiftelsen og Oppland Arbeiderblad, midler som kommer svært godt med i rekrutteringsarbeidet for tradisjonsmusikken fra området her.

Ved å flytte GKK, blir dette samarbeidet mer tungvint å få til. I dag kan vi besøke «den gode nabo» ved å rusle tvers over gardsplassen. Dette tunet mellom bygningene på Hunn er et svært positivt element, en oase som ikke kan regnes i penger ... Grønne friområder ungene kan leike seg på i pauser fra kor og orkester, og der foreldrene kan slappe av mens de venter på at ungene er ferdige med spilletimen. På dette området reises også Fastelavnsriset på Feitetirsdag og katta slås ut av tønna så godteriet flagrer! Her parkerer foreldre som kjører og henter i barnehagen og på GKK, og vi som er på øvinger, Krydderkonserter eller andre arrangement i spelmannslagsregi.

Gjøvik Kunst- og Kulturskole har hatt Husmorskolen på Hunn som tilholdssted/base siden 1974, da kun i 3. etg, men behovet for mer plass har økt kraftig, så nå er det aller meste av huset i bruk. Og det er få kulturskoler forunt å ha slike flotte omgivelser og et slikt historisk bygg å utøve sine kunstneriske ferdigheter i!

Så derfor Gjøvik kommune: la Gjøvik Kunst- og Kulturskole få fortsette på Hunn! Da sparer dere flere millioner på flytting, økte husleier og utgifter til trafikksikringstiltak ved Telenorbygget i Øvre Torggate.

Om det er slik at ansatte har fått munnkurv i denne prosessen, er det rett og slett en skremmende metode der hensikten må være å hindre lokaldemokratiet i å fungere slik det er ment å skulle gjøre.

Det er leit at dyktige kulturarbeidere må bruke sin energi på slike ting. Da kan de heller få bruke sin kreativitet til beste for elevenes utvikling i spill og dans og meningsfylt kunstnerisk kulturutfoldelse!

Kommentarer til denne saken