Målet er å produsere til en årsomsetning på 250 millioner kroner ved fabrikken i Hunndalen

Av