Maktskiftet i Østre Toten ga et basketak allerede i første sak

Maktbalansen er endret i Østre Toten. Allerede i den første saken i det nye kommunestyret ble det et basketak mellom de røde i opposisjon og det nye blågrønne flertallet.