Måker til besvær bør bevares

Måkekolonier tilknyttet bybebyggelse produserer flere unger enn "naturlige" kolonier, opplyser forsker Signe Christensen-Dalsgaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Stadig trekker de lenger innover Innlandet.