Makalause Staut på Bygdin

Staut inviterte til fest på Bygdin, og det ble en fest som det blir snakket lenge om til tross for regn. Selv jotnene i Jotunheimen sang med.