Skilaget kan se tilbake på et nytt driftig år med mange gode sportslige resultater.

Økonomien er god, og laget har ingen gjeld. Regnskapet viser et overskudd på hele 340.000 kroner. Det store overskuddet skyldes at en del utgifter som er ført i drift er tilbakeført til pågående prosjekter, slik at det reelle overskuddet er på rundt 30.000 kroner.

Laget har flere pågående prosjekter i Karidalen, hvor ØTS hører hjemme. Disse omfatter blant annet aktivitetshus, rehabilitering av hytta med nytt kjøkken og oppgradering av garderober, påbygg til hytta, ny garasje og langrennscrossløsype.

Prosjektene er kalkulert til å koste 16,5 millioner kroner, finansiert med tippemidler, tilskudd og gaver, en del gratis lån og bistand samt dugnad.

ØTS starter eget skiskytterteam

Dugnad og bistand

Dugnadsverdien er stipulert til hele 4,4 millioner kroner. Mye av det er det pensjonistgjengen som har utført.

Skilaget har også fått bistand gjennom prosjekthjelp og lån av utstyr fra Betonmast, Syljuåsen og Bas.

– Også flere andre har bidratt slik at summen av besparelser for dette hjelpen beløper seg til over to millioner kroner, sier styreleder Magnus Aass.

Forskudd på mva kompensasjon fra Østre Toten kommune har bidratt til at likviditeten har vært god under bygging av prosjektene.

– Det har ikke vært nødvendig for oss å ta lån, sier Aass.

Ragna (18) feiret med gullburger

Nye æresmedlemmer

På årsmøtet ble det utnevnt to nye æresmedlemmer i skilaget; Svein Peder Bakken og Terje Vasveen.

Svein hadde i sin tid med tre aktive barn og var med på å starte skilaget aller første skiskole. Etter et opphold i Afrika ble han leder i ØTS i 1986/87 og fortsatte i styret i mange år etter det.

Svein var også aktiv i forberedelsene til og flyttingen av ØTS til Karidalen. I seinere år har han vært en del av i Karidalsgjengen etter at den ble startet.

Han har vært med i byggekomiteen fra 2018 og deltatt aktivt i alle utbyggingsprosjekter.

Håvard (18) tilbake i toppen halvannet år etter dramatisk fall

Leder Karidalsgjengen

Terje hadde også med tre aktive barn og var med laget fra Starum til Karidalen i forskjellige lederposisjoner.

Han har vært langvarig medlem av det såkalte maskinutvalget med løypekjøring på Starum, Åsen og Karidalen. Mange husker nok at han fraktet løypemaskin fram og tilbake mellom bygda og åsen i en grå Bedford.

Terje var med på å starte Karidalsgjengen sammen med Harald i 2013 og har ledet gjengen fram til i dag.

ØTS sikret seg KM-gull i stafett for jenter

Styret ble som følger:

Leder: Magnus Aass (gjenvalg)

Nestleder: Ann Kristin Tverrbekkmo (ny)

Leder Sport: Magnar Hagen (ny)

Leder anlegg: Morten Bakkely –(gjenvalg)

Sekretær: Aase Laeskogen

Leder økonomi (herunder kasserer): Ikke besatt

Vararepresentant: Peter Lerche Raadal